Wylew krwi do mózgu

Wylew krwi do mózgu

Groźniejsza postać udaru to udar mózgu krwotoczny.

Udar krwotoczny mózgu

Wylew krwi do mózgu lub krótko: wylew, to potoczna nazwa udaru krwotocznego mózgu. Są dwa główne rodzaje krwotoków prowadzących do udaru:

  1. Krwotok podpajęczynówkowy, kiedy krew dostaje się do przestrzeni otaczającej mózg. Odpowiada za około 5% udarów mózgu, jest najbardziej niebezpieczny.
  2. Krwotok śródmózgowy powstający wewnątrz mózgu.  Około 15% udarów wywołanych jest przez krwotok śródmózgowy.

Objawy wylewu

Objawy udaru krwotocznego to niedowład lub drętwienie po jednej stronie ciała, osłabienie kończyn, upośledzenie mowy, zaburzenia widzenia. Przy udarze krwotocznym występuje również nagły, bardzo silny ból głowy, drgawki, utrata świadomości.

Przyczyny wylewu

  1. Przyczyna krwotoku podpajęczynówkowego to pęknięcie rozszerzenia tętnicy, najczęściej jest to wada wrodzona (tętniak).
  2. Przyczyną krwotoku śródmózgowego jest pęknięcie tętniczki mózgowej w wyniku jej osłabienia wskutek cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego (leczonego mało skutecznie albo w ogóle nieleczonego).

Zobacz także:

Udar mózgu – informacje ogólne

Udar niedokrwienny – objawy i przyczyny

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 głosów, średnia ocen: 5,00 z 5)
Loading...