Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny mózgu

Lżejsza postać udaru mózgu, czyli udar niedokrwienny.

Udar niedokrwienny

Udar niedokrwienny mózgu (czasem mówi się niedokrwienie mózgu)  bywa czasem określany jako zawał mózgu ze względu na podobny mechanizm powstawania. Zamknięciu ulega tętnica doprowadzająca krew do mózgu, co doprowadza do niedokrwienia i w konsekwencji do udaru mózgu.

Objawy udaru niedokrwiennego

Objawy udaru niedokrwiennego są różne, może być ich co najmniej kilka i nie wszystkie z wymienionych mogą wystąpić u konkretnego pacjenta.  Zależy to od tego, która część mózgu objęta jest niedokrwieniem. Oto niektóre, najbardziej charakterystyczne objawy niedokrwienia mózgu:

  • drętwienie, osłabienie siły lub czucia, niedowład pewnych części ciała po jednej stronie
  • Zaburzenia mowy – niemożność mówienia lub mówienie niezrozumiałe
  • zawroty głowy
  • zaburzenia widzenia (ograniczone pole widzenia)
  • napad padaczkowy
  • zaburzenia świadomości

Przyczyny udaru niedokrwiennego mózgu

Udar niedokrwienny wywołują trzy główne przyczyny:

  1. Uszkodzenie małych tętniczek będące skutkiem nadciśnienia tętniczego albo cukrzycy. Nieleczone albo nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze i cukrzyca powoduje zmniejszenie światła tętniczek albo ich całkowite zamkniecie, a tym samym miejscowe niedokrwienie. Przy braku leczenia tych chorób obszary objęte udarem mogą się powiększać.
  2. Zakrzep tętnicy na skutek miażdżycy. W kontekście udaru mózgu, najczęściej miażdżycy ulega tętnica wewnętrzna szyjna. Cholesterol i wapń odkłada się  w błonie środkowej naczynia i powoduje zmniejszenie światła tętnicy. Powoduje to niedokrwienie większych obszarów mózgu, czyli udar.
  3. Udar mózgu w wyniku choroby serca. Może wówczas dojść do oderwania części skrzepliny utworzonej w sercu, która po dojściu do tętniczki mózgowej może spowodować jej częściową lub całkowitą niedrożność.  W wyniku niedrożność dochodzi do niedokrwienia i udaru mózgu. Skrzepliny w sercu powstają najczęściej w wyniku migotania  przedsionków.

Wymienione przyczyny wynikają wprost z innych chorób, więc czynniki ryzyka tych chorób (miażdżyca, zawał serca, nadciśnienie, cukrzyca), są jednocześnie czynnikami ryzyka udar mózgu.

Udar mózgu niedokrwienny to ok. 75-80% wszystkich udarów mózgu. Jego przebieg jest zazwyczaj lżejszy od udaru krwotocznego, a rokowania lepsze, chociaż w dużej mierze zależą od wielkości obszaru mózgu objętego udarem oraz towarzyszących innych chorób (głównie chorób serca).

Zobacz także:

Wylew – objawy i przyczyny

Udar – informacje ogólne

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 głosów, średnia ocen: 5,00 z 5)
Loading...