Przyczyny udaru mózgu

Wystąpienie udaru mózgu może byc spowodowane róznymi przyczynami. Udar mózgu – przyczyny Przyczyny udaru mózgu: Udar…

Rola rehabilitacji po udarze mózgu

Nowoczesna rehabilitacja to szansa na powrót do pełnej sprawności po udarze mózgu.

Udar mózgu – przyczyny, objawy, zapobieganie, rehabilitacja

Szerzej na temat udaru mózgu: krwotocznego i niedokrwiennego. Przyczyny, objawy i leczenie udaru.

Wylew krwi do mózgu

Wylew krwi do mózgu to potoczna nazwa udaru krwotocznego mózgu. Ten rodzaj udaru jest znacznie groźniejszy…

Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny jest lżejszą postacia udaru, o lepszych rokowaniach na wyleczenie, ale nadal jest to ta…

Objawy udaru mózgu

Rozpoznanie objawów udaru mózgu jest ważne, ponieważ pozwala na szybkie przewiezienie chorego na oddział udarowy. Zwiększa…

Rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja chorego po udarze mózgu to złożony i długotrwały proces zależny od oceny stanu zdrowia chorego,…

Przemijający atak niedokrwienny TIA

Przemijający atak niedokrwienny TIA, udar niedokonany, daje takie same objawy jak udar mózgu, mijające po kilku…

Jak uchronić się przed udarem mózgu – 6 kroków

Można ograniczyć lub wyeliminować czynniki ryzyka udaru mózgu, wystarczy tylko przestrzegać kilku prostych zasad.