Co oznacza podwyższone P-LCR i PDW w wynikach morfologii?

Morfologia krwi, czyli badanie składu i jakości krwi jest jednym z ważniejszych badań diagnostycznych w profilaktyce i wykrywaniu chorób. Wśród różnych wskaźników znajdują się również te dotyczące płytek krwi, między innymi P-LCR i PDW.

Trombocyty – płytki krwi

Trombocyty (płytki krwi, PLT) są niewielkimi elementami składowymi krwi, o strzępiastej budowie, fragmentami komórek pozbawionymi jądra komórkowego. Odgrywają istotna rolę w krzepnięciu krwi. W przypadku przerwania ciągłości tkanki (rana) płytki krwi inicjują proces krzepnięcia doprowadzając w efekcie do utworzenia skrzepu zasklepiającego ranę. W organizmie zdrowego, dorosłego człowieka powinno być 150 000–400 000/µl (płytki krwi na mikrolitr). Jest to wskaźnik określany jako PLT. Odstępstwa od tej wielkości (powyżej normy – trombocytoza, poniżej normy – trombocytopenia) są wskazaniem do wizyty u lekarza, który powinien ocenić wyniki badania krwi. Oprócz tego jest kilka innych wskaźników określających jakość płytek krwi, są to MPV, P-LCR i PDW oraz PCT.

Badanie P-LCR (platelet large cell ratio) – wyniki badania

Wskaźnik P-LCR oznacza odsetek dużych płytek krwi o wielkości powyżej określonej normy. Duże płytki krwi to płytki o objętości przekraczającej 12 fl. Norma zawartości dużych płytek to P-LCR poniżej 30%.

P-LCR podwyższone

Podwyższone P-LCR nie jest samoistnym wskaźnikiem i nie musi oznaczać stanu chorobowego. Dopiero ocena P-LCR razem z pozostałymi wskaźnikami (MPV, PDW) pozwala na postawienie diagnozy.

Badanie PDW (Platelet Distribution Width) – wyniki badania

PDW to wskaźnik anizocotyzy płytek krwi, czyli zróżnicowania płytek krwi pod względem objętości. PDW określa jaki procent płytek krwi odbiega objętością poza zakres normy, która wynosi 6,1-11 fl. Norma PDW wynosi 40-60%, taki wynik PDW oznacza, że większość płytek ma zbliżoną objętość.

PDW podwyższone

Podwyższone PDW może oznaczać znaczne zróżnicowanie wielkości płytek. Interpretacja tego wskaźnika powinna być wykonywana razem z pozostałymi wskaźnikami (PLT, MPV, P-LCR).

Badanie MPV (Mean Platelet Volume) – wyniki badania

Wskaźnik MPV określa średnią objętość płytki krwi – Za prawidłową wielkość uznaje się objętość w zakresie zakres normy 7,4-10,4 fl.

Interpretacja wyników PLT, PDW, P-LCR, MPV

Podwyższone MPV i PDW może oznaczać infekcję, towarzyszy przewlekłej białaczce i plamicy małopłytkowej. Podwyższone PDW i obniżone PDW może pojawić się przy chemioterapii lub niektórych postaciach anemii hipoplastycznej i megablastycznej. Dodatkowym wskaźnikiem jest PCT (płytkokryt), określa stosunek objętości masy płytkowej do całkowitej objętości krwi.

Najważniejszy wskaźnik to PLT, czyli całkowita liczba płytek krwi i jest to standardowy składnik morfologii krwi. Pozostałe wskaźniki traktuje się jako dodatkowe, wykonywane w określonych przypadkach a ich interpretacja należy do lekarza. Zawsze powinny być oceniane łącznie, w powiązaniu z pozostałymi, tylko wtedy można wyciągnąć prawidłowe wnioski.