Sprawdź, od czego zależą normy cholesterolu

Od czego zależą normy cholesterolu i jakie czynniki wpływają na to, że rosną lub maleją? Nie bez znaczenia jest m.in. wiek, przebyte choroby i stan zdrowia, dieta, a także styl życia.

Różne frakcje cholesterolu

Pierwszy czynnik, który ma ogromny wpływ na kształtowanie się norm cholesterolu, to frakcja. Wyróżniamy HDL, czyli tzw. dobry cholesterol, oraz LDL, czyli tzw. zły cholesterol. Osobny parametr to tzw. cholesterol całkowity, który stanowi sumę HDL i LDL. Dla każdej z frakcji określone są normy: idealne stężenie cholesterolu całkowitego to 155 mg/dl (nie powinno przekraczać 190 mg/dl), w przypadku LDL wynik nie powinien być wyższy niż 115 mg/dl, z kolei norma cholesterolu HDL u mężczyzn to mniej niż 40 mg/dl, a u kobiet – poniżej 45 mg/dl. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom cholesterolu to dla pacjenta i lekarza sygnał alarmowy.

Przebyte choroby i stan zdrowia

Nie bez znaczenia są przebyte choroby lub predyspozycje do nich. W kontekście cholesterolu do grupy wysokiego ryzyka zalicza się m.in. pacjentów z nadciśnieniem, nadwagą i otyłością, cukrzycą, chorobą wieńcową i po przebytym zawale serca – osoby te powinny kontrolować poziom cholesterolu przynajmniej co pół roku. Osobom zdrowym i w dobrej kondycji zaleca się wykonywanie tego badania raz na rok. Warto pamiętać, że u osób z grupy ryzyka norma cholesterolu całkowitego jest zaniżona.

Wiek

Podobnie jak w zakresie wielu innych parametrów organizmu w przypadku cholesterolu normy wiekowe mają duże znaczenie. U zdrowej dorosłej osoby poziom cholesterolu całkowitego powinien wynosić maksymalnie 190-200 mg/dl. Osoby z grupy ryzyka mają inną, niższą normę – do 175 mg/dl. W przypadku dzieci normy we krwi są inne: zdrowe dziecko powinno mieć cholesterol całkowity na poziomie do 190 mg/dl, a chorujące na cukrzycę – nie więcej niż 130 mg/dl. Badania wykazują, że już po 30. roku życia w naturalny sposób rośnie poziom cholesterolu, dlatego warto regularnie badać jego poziom.

Podłoże genetyczne

Hipercholesterolemia pierwotna to schorzenie o podłożu genetycznym, będące stanem przewlekłych zaburzeń gospodarki lipidowej organizmu, których skutkiem jest podwyższony poziom cholesterolu we krwi. U osób zmagających się z tą chorobą normy mogą być inne niż u osób zdrowych.

Styl życia i aktywność fizyczna

Badania dowodzą, że regularna aktywność fizyczna podnosi poziom „dobrego” cholesterolu i obniża stężenie „złego” cholesterolu. Co ciekawe, u osób trenujących sport (np. bieganie) intensywnie lub zawodowo występuje znacznie wyższy poziom cholesterolu HDL niż u osób prowadzących siedzący tryb życia. U sportowców wyczynowych poziom cholesterolu całkowitego może wynosić nawet 300 mg/dl lub więcej. Oznacza to, że profesjonalnym sportowcom trudno przypisać wymienione wcześniej normy.