agresywne dziecko

Choroby psychiczne u dzieci

Choroby psychiczne u dzieci występują już od najmłodszego wieku, ale przebiegają inaczej niż u dorosłych, więc znacznie trudniej je wychwycić i leczyć. Pojawiają się w różnym wieku, niektóre są charakterystyczne dla wieku przedszkolnego, inne jeszcze objawiają się w wieku szkolnym. Gdy mówi się o zaburzeniach psychicznych u dzieci, należy pamiętać o tym, że rozwój dzieci określany […]

depresja po udarze

Depresja po udarze

Depresja po udarze mózgu występuje niezwykle często i wg niektórych badań dotyka aż 60% pacjentów. Szczególnie przytrafia się osobom po udarze niedokrwiennym, ale nie zawsze jest rozpoznana przez specjalistów odpowiednio szybko po jego wystąpieniu. Ma to niekorzystny wpływ na rehabilitację pacjenta oraz jego powrót do zdrowia. Objawy depresji rozwijające się po udarze, jeśli nie są […]

schizofrenia

Objawy schizofrenii

Schizofrenia („rozszczepienie umysłu”, choroba dezintegracyjna) – schorzenie objawiające się niespójnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Niespójność polega na dezintegracji tych funkcji mózgu, które u zdrowego człowieka działają jako pewna spójna całość. Schizofrenia może rozwinąć się nagle, w przeciągu kilku dni, albo stopniowo w ciągu kilku tygodni lub miesięcy (lat). Schizoferenia – objawy 1. Objawy […]

depresja

Depresja

Co to jest depresja? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ depresja może być traktowana jako zaburzenie lub jako choroba ( w psychiatrii), a postaci depresji jest bardzo wiele. Najbardziej ogólnie depresja łączona jest ze zmniejszeniem aktywności, pogorszeniem nastroju, obniżeniem energii, chociaż należy zdawać sobie sprawę, że jest to duże uproszczenie. Inne objawy depresji […]