Do kogo zgłosić się, kiedy pojawiają się problemy psychiczne?

Człowiek z problemami psychicznymi bardzo często zostaje sam, nie wiedząc do kogo się zwrócić. Specjalistyczne poradnie…

Choroba dwubiegunowa

Choroba dwubiegunowa nie zawsze jest diagnozowana prawidłowo, a to warunek szybkiego podjęcia leczenia.

Choroby psychiczne u dzieci

Choroby psychiczne u dzieci występują już od najmłodszego wieku, ale przebiegają inaczej niż u dorosłych, więc…

Depresja po udarze

Depresja po udarze mózgu występuje niezwykle często i wg niektórych badań dotyka aż 60% pacjentów. Szczególnie…

Objawy schizofrenii

Schizofrenia („rozszczepienie umysłu”, choroba dezintegracyjna) – schorzenie objawiające się niespójnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości.…

Depresja

Co to jest depresja? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ depresja może być traktowana…