dziecko

Krzywica u dzieci

Krzywica u dzieci to choroba ogólnoustrojowa, a więc taka, która atakuje cały organizm dziecka, najczęściej występuje w wieku między 3-12 miesięcy jego życia. Choroba powstaje z braku w organizmie witaminy D. Krzywica u dzieci to wszystkie zaburzenia kości rosnących na długość, a więc opóźnienie mineralizacji, czyli zmniejszone uwapnienie kości i nadmierne gromadzenie się niezmineralizowanej tkanki […]

Autyzm

Autyzm

Autyzm oznacza życie człowieka we własnym świecie – nie ma potrzeby ani umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych z otoczeniem. Choroba ta spotykana jest u osób dorosłych, jak u nowo narodzonych dzieci (jako zaburzenie rozwoju psychicznego). Autyzm to złożone i nie do końca rozpoznane całościowe zaburzenie rozwojowe neurologiczne związane z zaburzeniami zdolności umysłu. Większość ekspertów uważa, że […]

zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera zwany również syndromem Aspergera (ang. Aspergers’ Syndrome, AS). Potocznie nazywa się go czasem „inteligentnym autyzmem”. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska doktora Hansa Aspergera, który opisał chorobę w 1944 roku. Zaobserwował on, że niektóre dzieci we wczesnym wieku rozwojowym mają dobrze rozwinięte zdolności poznawcze i rozwiniętą mowę, ale przejawiają zaburzenia w rozwoju społecznym i […]