Lekarz rodzinny – jak dokonać zmiany lekarza POZ?

Lekarz rodzinny zapewnia podstawową opiekę zdrowotną dla pacjentów. Jak zapisać się do dobrego lekarza POZ?

Przeziębienie i grypa, nadciśnienie, niestrawność, stłuczenia czy uczulenia – te wszystkie, niezbyt poważne schorzenia najczęściej leczymy u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli POZ. Lekarz rodzinny ma za zadanie zapewnić pacjentom dostęp do odpowiednich świadczeń medycznych, a w razie potrzeby skierować pacjenta na dalsze badania lub do specjalisty.

Lekarz rodzinny

Zgodnie z przepisami, świadczenia lekarza POZ obejmują:

  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń
  • zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nie obrazowej jak USG, RTG, EKG
  • profilaktykę chorób, w tym porady i badania dotyczące profilaktyki wieku rozwojowego, a także szczepienia ochronne
  • świadczenia profilaktyki schorzeń układu krążenia
  • orzekanie o stanie zdrowia i wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia pacjenta
  • przeprowadzanie zabiegów w gabinecie zabiegowym oraz w domu pacjenta
  • inne świadczenia, w tym kierowanie do poradni specjalistycznych, kierowanie na leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację,

Nie każdy pacjent jest jednak w pełni zadowolony ze swojego lekarza rodzinnego. Najczęściej problemem są bardzo długi kolejki, trudności z zapisaniem się na wizytę, także niska jakość obsługi. W takich sytuacjach warto zastanowić się nad zmianą lekarza POZ na innego.

Lekarz rodzinny a miejsce zamieszkania

Przy doborze przychodni rodzinnej nie obowiązuje rejonizacja, wobec tego możemy wybrać ją także poza miejscem stałego zameldowania Jak to zrobić?

Zmiana przychodni POZ

Pacjent ma możliwość wybrania przychodni POZ – podstawowej opieki zdrowotnej spośród tych przychodni, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Przychodnie rodzinne działają obecnie nie tylko jako całkowicie związane z NFZ, ale również oferują swoje usługi w ramach działalności w placówkach prywatnych. Usługi lekarza rodzinnego dostępne są między innymi w Centrum Prima-Med w Krakowie, dlatego pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne mogą wtedy korzystać z nich bez żadnych dopłat. Więcej informacji można znaleźć pod adresem.

Przy wyborze przychodni rodzinnej wybierany jest też lekarz rodzinny oraz pielęgniarka POZ i położna POZ.

Jak zmienić lekarza rodzinnego?

Pacjent ma możliwość wybrania lekarza rodzinnego, który oferuje usługi opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z NFZ. Wyboru dokonuje się przez złożenie w wybranej przez siebie przychodni odpowiedniego druku deklaracji wyboru lekarza POZ. Nie ma przy tym potrzeby składania dodatkowych druków w przychodni, w której rezygnujemy z usług.

Odpowiednie druki możemy pobrać ze strony NFZ, ale otrzymamy je również w przychodni i możemy wypełnić je na miejscu. Najczęściej od razu po wypełnieniu dokumentu mamy możliwość korzystania z usług lekarza rodzinnego.

Zmiana lekarza rodzinnego – jest płatna?

Zasadniczo, lekarz rodzinny może być zmieniany przez pacjenta wielokrotnie, na przykład wtedy, gdy nie świadczy usług na poziomie wymaganym przez pacjenta.

Dokonanie wyboru lekarza POZ jest darmowe do dwóch razy w roku kalendarzowym – nie musimy wtedy płacić przy składaniu deklaracji wyboru lekarza. Warto jednak pamiętać o tym, że każda kolejna zmiana w tym roku kalendarzowym będzie kosztowała nas 80 złotych.

Opłata nie jest jednak pobierana wtedy, gdy:

  • dokonujemy zmiany miejsca zamieszkania
  • lekarz zaprzestaje udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • z innych przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy

Zatem jeśli przeprowadzamy się i zachodzi konieczność zmiany lekarza rodzinnego, nie musimy ponosić opłaty, nawet jeśli zmiana następuje więcej niż drugi raz w ciągu danego roku kalendarzowego.

Podsumowując, jeśli obecny lekarz rodzinny nie spełnia naszych wymagań i chcemy przenieść się do innego albo w ogóle zmienić przychodnię oferującą podstawową opiekę zdrowotną, mamy możliwość dokonania zmiany. Konieczne jest wtedy złożenie odpowiedniej deklaracji w nowej przychodni i od razu możemy zacząć korzystać z opieki nowego lekarza.