Depresja

Co to jest depresja?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ depresja może być traktowana jako zaburzenie lub jako choroba ( w psychiatrii), a postaci depresji jest bardzo wiele. Najbardziej ogólnie depresja łączona jest ze zmniejszeniem aktywności, pogorszeniem nastroju, obniżeniem energii, chociaż należy zdawać sobie sprawę, że jest to duże uproszczenie. Inne objawy depresji to niska samoocena, poczucie winy, zaburzenia snu, mniejsza aktywność, myśli i zachowania samobójcze. Są to objawy, które mogą pomóc lekarzowi w rozpoznaniu depresji, ale wyłącznie kontakt lekarza z chorym może być podstawą do diagnozy. Wymienionym objawom może towarzyszyć znikoma mimika twarzy, ociężałe ruchy, powolne tempo wypowiedzi, napięcie na twarzy. Często zdarzają się również bóle żołądka, bóle głowy, podbrzusza, pleców. Są to typowe objawy depresji, które mogą wystąpić u chorych z różnym nasileniem. W innych rodzajach depresji mogą występować inne specyficzne objawy lub stany depresyjne.

depresja

Depresja – objawy

  • Objawy emocjonalne – poczucie winy, nawracający płacz, poczucie wstydu, beznadziei, brak radości życia, smutek, uczucie samotności, unikanie kontaktów z ludźmi, zaniedbanie codziennych czynności, poczucie braku wartości.
  • Objawy poznawcze – niska samoocena, pesymizm, przypisywanie sobie win, oczekiwanie porażki, wyszukiwanie przeszkód do działania, świat widziany w czarnych barwach.
  • Objawy motywacyjne – bierność, zaniedbywanie obowiązków, brak woli, obawa przed działaniem lub poodejmowaniem decyzji, problemy z inicjatywą i mobilizacja do działania.
  • Objawy fizycznezmęczenie, problemy z seksem (utrata zainteresowania), utrata apetytu, obniżenie wagi, złe samopoczucie, dolegliwości bólowe.

Rodzaje depresji

Ze względu na przyczyny wyróżnia się dwa rodzaje depresji:

Depresja endogenna – duże nasilenie objawów, brak przyczyny zewnętrznej, uwarunkowania genetyczne.

Depresja egzogenna (depresja reaktywna) – związana z wydarzeniami z życia osobistego, problemami ze zdrowiem lub czynnikami psychospołecznymi.

Uwaga – nie wszyscy badacze akceptują ten podział, uważając, że jest to ta sam depresja jednobiegunowa, o różnym nasileniu objawów.

Depresja jednobiegunowa a dwubiegunowa

Depresja jednobiegunowa – objawy depresji są stałe – niska aktywność, bierność, brak zainteresowania itd.

Depresja dwubiegunowa (zaburzenia maniakalno-depresyjne) – stany depresyjne z opisywanymi już objawami przeplatają się ze stanami pobudzenia, euforii, zwiększonej aktywności, zachowań ryzykownych, snucia planów na przyszłość.

Inne rodzaje depresji:

Depresja urojeniowa – nasilone są objawy związane z niska ocena własnej wartości, odnoszenie sygnały z otoczenia traktowane są wyłącznie jako negatywne.

Depresja poporodowa – objawy: brak radości z kontaktów z dzieckiem, poczucie braku kompetencji do zajmowania się dzieckiem, obniżenie nastroju przygnębienie, spadek aktywności.

Depresja lękowa – Dystymia (depresja nerwicowa, nerwica depresyjna) – objawy: długotrwałe (powyżej 2 lat) obniżenie nastroju, poczucie bezradności, smutku, zmęczenia.

Jak wyjść z depresji?

Depresja sama nie ustąpi, konieczna jest dobrze dobrana kuracja farmakologiczna wspomagana psychoterapią. Walczyć z depresja trzeba pod kontrolą lekarzy. Zaniechanie leczenia może zakończyć się tragicznie.

Zobacz również – depresja po udarze.