Ciśnienie tętnicze krwi

Ciśnienie tętnicze

Jest to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, zazwyczaj mierzy się ciśnienie w dużych tętnicach ramienia. Podaje się dwie wartości ciśnienia:

  • ciśnienie tętnicze skurczowe – mierzone w czasie skurczu serca, przyjmuje wyższe wartości
  • ciśnienie tętnicze rozkurczowe – mierzone w czasie rozkurczu serca, przyjmuje niższe wartości

Wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego podaje się w milimetrach słupka rtęci (mmHg), podając najpierw ciśnienie skurczowe, jako drugie ciśnienie rozkurczowe. Forma zapisu – 120/80 mmHg.

Jakie jest prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi?

Dorośli – 120/80 mmHg

Noworodki (do 28 dni) – 102/55 mmHg

Dzieci (1-8 lat) – 110/75 mmHg

Są to wartości średnie, ciśnienie może wahać się w ciągu dnia albo przyjmować inne wartości w czasie choroby. W trakcie pracy fizycznej lub w sytuacji stresowej ciśnienie wzrasta, ale później się normalizuje.

Ciśnienie tętnicze 120/80 mmHg ( i mniej) to tzw. ciśnienie optymalne. Za prawidłowe uznaje się ciśnienie tętnicze 120-129/80-84 mmHg. Ciśnienie w granicach 130–139/85–89 mmHg to ciśnienie wysokie prawidłowe. Jeżeli ciśnienie tętnicze krwi przyjmuje wartości powyżej tej granicy, czyli 140/90 i więcej, to możemy mieć do czynienia z rozwijającym się nadciśnieniem i powinniśmy udać się do lekarza.