Przemijający atak niedokrwienny TIA

Przemijający atak niedokrwienny TIA

Przemijający atak niedokrwienny TIA (z ang. transient ischemic attack), są to objawy neurologiczne spowodowane zaburzonym dopływem krwi do mózgu, które ustępują samoistnie w ciągu max 24 godzin. Jest to krótkotrwała, tymczasowa przerwa dopływu tlenu do mózgu (niedotlenienie). Jeżeli niedotlenienie i jego objawy nie ustąpią w ciągu tego okresu, diagnozuje się udar mózgu, który charakteryzuje się uszkodzeniami komórek nerwowych. TIA nazywane jest czasami jako mały udar mózgu lub udar niedokonany.

Przemijający atak niedokrwienny TIA jest to zespół 3 objawów ogniskowych zaburzeń czynności mózgu:

 • występują nagle
 • samoistnie ustępują
 • utrzymują się krócej niż 24 godziny.

Przeważająca większość ataków niedokrwiennych (ok. 80%) trwa kilka-kilkanaście minut, ale mogą trwać kilka godzin aż do 24 godzin.

Objawy przemijającego ataku niedokrwiennego TIA

Objawy TIA zależą one od tego jaki obszar mózgu, który ulega niedokrwieniu i najczęściej są określane jako ogniskowe.

 • zaburzeniami mowy o charakterze afazji – trudności z wysławianiem się, niewyraźna, bełkotliwa mowa
 • osłabienie mięśni twarzy i szyi
 • niedowład w kończynach (porażenie reki lub nogi)
 • zaburzeniami czucia po przeciwnej stronie mózgu niż ta, w której wystąpiło niedokrwienie.

Jeśli niedokrwienie występowało w prawej półkuli, to niedowład i zaburzenia czucia wystąpią po lewej stronie, chociaż nie zawsze i u wszystkich jest dokładnie tak samo.

Pojawiają się też objawy w postaci zawrotów i bólów głowy, podwójne widzenie, niezgrabność i problemy w koordynacji ruchów.

W przypadku wystąpienia takich niepokojących objawów, najlepiej pilnie wezwać pogotowie, gdyż te objawy mogą poprzedzać wystąpienie udaru mózgu tzw. dokonanego.

Lekarz przeprowadzi badanie i oceni ryzyko wystąpienia udaru i konieczność pozostawienia chorego w szpitalu, celem obserwacji i wykonania olejnych badań diagnostycznych.

Jeżeli objawy pojawiły się pierwszy raz i mijają bardzo szybko, można też zgłosić się do lekarza rodzinnego, który podejmie dalsze decyzje.

Szczególnie niebezpieczne jest występowanie TIA kilkakrotnie w ciągu tego samego dnia lub w ciągu kilku następujących po sobie dniach, bo to może być zapowiedzią wystąpienia udaru. Tylko lekarz może w tym wypadku podejmować dalsze decyzje.

Diagnostyka przemijającego ataku niedokrwiennego TIA

Jeżeli objawy ustąpiły samoistnie, to tylko na podstawie badania pacjenta i wywiadu lekarz może poprowadzić rozpoznanie, może też dociekać przyczyny tych objawów, wykonać badania pomocnicze np. pomiar ciśnienia tętniczego, pozom cholesterolu i cukru w krwi. Jeżeli uzna za konieczne, kieruje do neurologa albo do szpitala celem dalszych badań np. tomograf komputerowy głowy, który jest pierwszym badaniem, które pozwala ocenić czy nie doszło do udaru krwotocznego, czy nie ma np. guza mózgu.

Badanie angio-TK, czyli tomografia z kontrastem, pozwalająca ocenić stan i wygląd naczyń krwionośnych

Kolejne badanie to USG tętnic z opcją tzw. Dopplera tętnic doprowadzających krew do ośrodkowego układu nerwowego.

Od wyników tych badań zależy dalsze leczenie pacjenta.

Przyczyny przemijającego ataku niedokrwiennego TIA

 • miażdżyca powodująca zwężenia tętnic, które doprowadzają krew do mózgu (wewnątrzczaszowych oraz szyjnych)
 • zakrzepy w obrębie tętnic, które doprowadzają krew do ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do tworzenia się skrzeplin w sercu, które przemieszczają się do tętnic obwodowych
 • chwilowy, nagły spadek ciśnienia krwi
 • choroby tętnic wewnątrzczaszkowych, szyjnych, kręgowych
 • nadpłytkowość- zbyt duża liczba płytek krwi i liczba krwinek czerwonych (czerwienica)

TIA występuje także u pacjentów, którzy posiadają czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego:

 • przebyty udar mózgu niedokrwienny lub krwotoczny, przebyty TIA
 • choroba niedokrwienna serca i inne choroby serca
 • choroby nerek (połączone z cukrzycą)
 • choroba naczyń obwodowych
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • cukrzyca
 • palenie tytoniu
 • otyłość, szczególnie brzuszna
 • wiek pow. 65 lat kobiety, pow. 55 mężczyźni

Statystyka występowania przemijającego ataku niedokrwiennego TIA

U wielu osób atak przemijający zdarza się i nawet nie zwracają na to uwagi, nie znają objawów, nic nie podejrzewają, czasem uświadamiają sobie, że miały TIA jak już doświadczyły udaru dokonanego i mają postawioną diagnozę.

U około 1/3 pacjentów, u których wystąpił przemijający atak niedokrwienny, w późniejszym czasie wystąpił udar mózgu.
U osób, które już doświadczyły udaru aż u około 15%, TIA wystąpił w dniu udaru, u około 10% w dniu poprzedzającym udar, a u ok. 45% osób w przeciągu ok. 7 dni przed udarem.

Profilaktyka i leczenie przemijającego ataku niedokrwiennego TIA

 • podawanie leków rozrzedzających krew
 • podawanie leków regulujących cholesterol (najczęściej statyny)
 • uregulowanie ciśnienia i podawanie leków celem jego stabilizacji
 • dbałość o odpowiedni poziom elektrolitów: sód, potas, magnez
 • rzucenie palenia
 • zdrowe odżywianie się
 • niespożywanie alkoholu
 • dbałość o utrzymanie odpowiedniej wagi ciała
 • kontrola poziomu cukru
 • aktywny tryb życia najlepsze są spacery i jazda rowerem
 • spokojny, bezstresowy tryb życia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 głosów, średnia ocen: 4,67 z 5)
Loading...