Erytrocyty

Erytrocyty, czyli czerwone ciałka krwi, to składnik krwi odpowiedzialny w organizmie za przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek. Dzieje się to przez obecność w każdym erytrocycie czerwonego białka (hemoglobiny) zdolnego do wiązania tlenu na tyle nietrwale by oddać go tkankom. Częściowo erytrocyty też transportują dwutlenek węgla, chociaż on jest przenoszony głównie przez osocze krwi w postaci jonowej.

W morfologii krwi wskaźnik pokazujący ilość krwinek czerwonych w surowicy oznaczany jest często jako RBC.

Normy erytrocytów (czerwonych ciałek krwi)

Normy erytrocytów w krwi obwodowej:

 • dla mężczyzn 4,20-5,40 mln/mm³
 • dla kobiet 3,60- 5,00 mln/mm³
 • dla noworodków 4,5-6,5 mln/mm³

Ilość erytrocytów w organizmie człowieka może się zmieniać zależnie od miejsca i czasu.

Erytrocyty nie dzielą się, nie mogą też ulegać odtworzeniu, czy naprawie w przypadku ich uszkodzenia. Erytrocyty żyją przeważnie około 120 dni, zniszczeniu ulegają w śledzionie i wątrobie (rzadziej) i muszą być przez organizm nieustannie produkowane, aby stopniowo zastępować te, które uległy zniszczeniu.

Erytrocyty od czasu narodzin człowieka, jak wszystkie krwinki produkowane są w szpiku kostnym czerwonym. Szpik kostny czerwony znajduje się w nasadach kości długich i kości płaskich.

Choroby związane z nieprawidłową ilością czerwonych krwinek

Erytrocytoza, nadkrwistość

Nadkrwistość (erytrocytoza) to zwiększona powyżej normy liczba krwinek czerwonych. Nie zawsze ma związek z chorobą, może być np. u osób przebywających wysoko w górach).

Nadkrwistość występuje w przypadkach:

 • zatrucia metalami ciężkimi
 • w wadach serca wrodzonych lub nabytych
 • u palaczy tytoniu
 • w rozedmie płuc
 • w niektórych nowotworach
 • w białaczce
 • w szpiczaku mnogim
 • w niektórych schorzeniach nerek
 • przy leczeniu sterydami

Względne zwiększenie ilości erytrocytów obserwowane jest również w przypadku odwodnienia.

Erytrocytopenia, niedokrwistość

Niedokrwistość (erytrocytopenia) to obniżona poniżej normy liczba krwinek czerwonych.

Niedokrwistość występuje w następujących przypadkach:

 • niedokrwistościach niedoborowych z niedoboru żelaza, z niedoboru witaminy B12, z niedoboru kwasu foliowego
 • niedokrwistościach aplastycznych, związanych z niewydolnością szpiku
 • niewydolnościach hemolitycznych związanych z nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych
 • niedokrwistości w późnym okresie ciąży
 • niedokrwistość pokrwotoczna

Względne zmniejszenie erytrocytów zdarza się w stanach przewodnienia organizmu. Erytrocyty u kobiet w ciąży są zwykle obniżone, gdyż ciąża zwiększa objętość krwi w organizmie kobiety, czyli ją rozrzedza. Ta obniżona ilość może świadczyć o niedokrwistości i jest to anemia fizjologiczna, która dotyka sporą ilość kobiet w ciąży. Morfologia w ciąży musi być ściśle monitorowana przez lekarza prowadzącego, aby na skutek zbyt małej ilości erytrocytów nie doszło do powikłań ciąży.

W każdym przypadku nieprawidłowości w poziomie erytrocytów w badaniu morfologii krwi należy zgłosić się do lekarza, w celu ustalenia dalszej diagnostyki i leczenia.