Niedokrwistość (anemia) u dzieci

Co to jest anemia

Niedokrwistość, anemia u dzieci to choroba ogólnoustrojowa powstała z niedoboru żelaza, kwasu foliowego, witamin grupy B w tym witaminy B12 i B 6) oraz białek. Jest to niedokrwistość niedoborowa.

Niedokrwistość u dzieci z powodu braku żelaza

Niedobory żelaza wynikają z niewłaściwego odżywiania niemowląt i dzieci, co niekorzystnie wpływa na ich rozwój. Niedokrwistość z powodu braku żelaza ma przebieg przewlekły, charakteryzuje się zaburzeniami z wytwarzaniem hemoglobiny we krwi i średniego jej stężenia w krwinkach czerwonych. W normalnych warunkach żelazo magazynowane jest w śledzionie, wątrobie i szpiku kostnym. Zapasy te, otrzymywane w życiu płodowym od matki na ogół wystarczają zdrowemu i donoszonemu niemowlęciu do 3-go miesiąca życia.

Żelazo w ustroju dziecka odgrywa bardzo ważną rolę, jest niezbędne do prawidłowej czynności i życia komórek. Jako jeden z ważniejszych składników mineralnych bierze udział w przenoszeniu tlenu do tanek oraz w przemianach komórkowych. Wchodzi w skład krwi jako składnik hemoglobiny i innych enzymów komórkowych, umożliwiając oddychanie komórkom w ustroju dziecka. Wchłanianie żelaza z pokarmów odbywa się głównie w dwunastnicy i jelicie cienkim, gdzie żelazo łączy się ze specjalnym białkiem i w tej postaci dostaje się do krwi.

Poza żelazem krążącym we krwi, 20% żelaza stanowi zapas zgromadzony w śledzionie i w wątrobie. Żelazo zapasowe służy do zwiększania masy krwi w organizmie rosnącego dziecka i uzupełnienia niedoborów w trakcie krwawień lub zbyt małej ilości żelaza w pożywieniu.

Zdarza się, że diagnozuje się niedokrwistość z niedoboru żelaza już u dzieci między 6 miesiącem a 2 rokiem życia, można ją wykryć tylko na podstawie zbadania zawartości żelaza w surowicy krwi.

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego i witaminy z grupy B

Powstaje wtedy niedokrwistość megaloblastyczna, czyli we krwi pojawiają się megaloblasty tj. krwinki czerwone o nieprawidłowym dojrzewaniu i zmienionej budowie na skutek niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego. Witaminy i kwas foliowy dostarczane są do organizmu dziecka z pożywieniem, w pierwszym okresie życia z mlekiem matki.

Przyczyny niedokrwistości u dzieci

W przypadku zbyt długiego karmienia dziecka mlekiem krowim i mieszankami na jego bazie może dojść do niedokrwistości niedoborowej (z powodu małych ilości żelaza, kwasu foliowego i witamin z grupy B), białka.

Nieurozmaicona dieta w późniejszym okresie życia dziecka, bez podawania mu warzyw, owoców, jaj i mięsa oraz potraw mącznych może prowadzić do niedokrwistości niedoborowej.

Częstą przyczyną niedokrwistości niedoborowej u małych dzieci są choroby infekcyjne, bakteryjne trwające kilka tygodni i często nawracające. Częste biegunki, wymioty, gorączka, brak łaknienia to powoduje zaburzenia w dostarczaniu i wchłanianiu z pożywienia żelaza, kwasu foliowego, witamin z grupy B.

Alergie na mleko krowie i inne pokarmy też mogą zachwiać wchłanianie minerałów i witamin z pożywienia.

Krwawienia, krwotoki na skutek urazów i chorób u dziecka też mogą być przyczyną niedokrwistości.

Objawy niedokrwistości u dziecka

  • brak łaknienia
  • brak apetytu (utrata masy ciała)
  • łatwe męczenie się
  • pocenie się
  • kołatanie i szmery serca
  • duszności
  • zawroty głowy
  • omdlenia
  • bóle brzucha

Zapobieganie niedokrwistości u dzieci

Zwiększanie odporności dziecka poprzez prawidłową dietę i przebywanie dziecka na świeżym powietrzu (hartowanie poprzez spacery od najmłodszych lat), aktywność fizyczna u starszych dzieci, regularne kontrole u lekarza pediatry, leczenie dziecka z objawami chorób.

Leczenie niedokrwistości u dzieci

Uzupełnianie niedoborów żelaza i witamin poprzez podawanie preparatów witaminowych oraz stosowanie właściwej zbilansowanej diety bogatej w witaminy- warzywa, owoce.