Zez – operacja zeza u dzieci i dorosłych

Operacji zeza nie należy się obawiać. Warto wiedzieć, że u dzieci może dać ona spektakularne efekty i przywrócenie pełnej sprawności widzenia. Im szybciej skorygowany zostanie zez, tym rehabilitacja pooperacyjna będzie skuteczniejsza, jeśli nie nastąpiło jeszcze znaczne pogorszenie widzenia, a zez u dziecka nie występował w pierwszych miesiącach życia. Warto zatem dowiedzieć się więcej na temat operacji zeza. Warszawa jest miastem, gdzie najlepsi specjaliści wykonują setki takich operacji rocznie. Nie należy zwlekać z decyzją. Tymczasem postaramy się przybliżyć, dlaczego w przypadku operacji zeza strach ma wielkie oczy…

Czym jej zez i czy można wyleczyć niedowidzenie?

Zez jest nierównomiernym ustawieniem gałek ocznych, którego następstwem jest nieprawidłowe widzenie. Najczęściej występuje niedowidzenie oka zezującego. Przyczyną zeza może być jego dziedziczenie. W tej sytuacji dokonuje się korekty kosmetycznej, natomiast niedowidzenia, które występuje od urodzenia nie można wyleczyć. Leczenie niedowidzenia u dzieci u których w pierwszych miesiącach życia wykształciło się widzenie obuoczne, a zez wystąpił później może być skuteczne. Zez może wystąpić również u osób dorosłych w wyniku zaćmy, choroby siatkówki czy nerwu wzrokowego. Przyczyną zeza są zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, który to kieruje ruchem gałek ocznych. Zaburzenie widzenia przy zezie może dotyczyć również obydwu oczu.

Zez towarzyszący to taki, w którym oko zezujące podąża w ruchach za okiem prowadzącym, ale utrzymuje kat odchylenia.

Rodzaje zeza:

  • Zez zbieżny
  • Zez rozbieżny
  • Zez ku dołowi
  • Zez ku górze
  • Zez skośny

Operacja zeza – jak wygląda?

Operacja zeza
Operacja zeza

Panuje często błędne przekonanie, że operacja zeza jest zabiegiem laserowym, jak w przypadku zaćmy. Jednak jest to normalny zabieg operacyjny przeprowadzany w pełnej narkozie pod nadzorem anestezjologa. Wcześniej należy dostarczyć niezbędne badania lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia pozwala na wykonanie operacji. Nie możliwe jest jej wykonanie w przypadku infekcji czy choroby dróg oddechowych. Badania jakie należy wykonać przed operacją to morfologia krwi, a także badanie poziomu cukru na czczo, badanie na obecność antygenu HBS, badanie HCV, badania układu krzepnięcia: INR, APTT, badanie poziomu sodu i potasu we krwi. U osób po 40 roku życia wymagane jest również badanie EKG z opisem, a u tych po 60 roku życia także badanie RTG z opisem. Zatem ilość badań jest spora i eliminuje ryzyko przeoczenia choroby dyskwalifikującej do wykonania operacji zeza. Warszawa jest miastem, gdzie operacje zeza są wykonywane zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Często panuje błędne przekonanie, że zez można skorygować jedynie we wczesnym dzieciństwie, a to nieprawda. Owszem niedowidzenia w późniejszym okresie się nie wyleczy, ale estetyka również ma duże znaczenie.

Operacja zeza polega na skróceniu mięśni zewnątrzgałowych, co prowadzi do ich wzmocnienia bądź też odcięciu i przyszyciu go w korzystniejszym miejscu. Wszystko zależy od rodzaju zeza, a przebieg zabiegu jest ustalany dla poszczególnych pacjentów. Czasem zdarza się, że potrzebnych jest ich kilka. Sprawdzanie stanu równoległego położenia oczu wykonuje się 2-3 miesięcy po zabiegu. Może być konieczne jego powtórzenie po krótkim czasie lub za kilka lat, gdyż zez może, ale nie musi powrócić. Przy operacji zeza lekarz używa rozpuszczalnych szwów, które po operacji z czasem się wchłaniają. Operacja trwa od pół godziny do godziny, a pacjent jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu.

Postępowanie po operacji zeza

Po operacji zeza wykonywane są ćwiczenia ortoptyczne w celu wzmocnienia oka zezującego. Zaraz po operacji nakładany jest opatrunek, który ściąga się dopiero następnego dnia, czyli po kilkunastu godzinach. Oko może być zaropiałe i można przemywać je solą fizjologiczną. Lekarz przepisuje również specjalne krople, którymi przez kilka tygodni należy zakraplać oko po zabiegu operacyjnym. Przez kilka tygodni nie należy się forsować i uważać aby oko nie zostało zanieczyszczone. Nie można też w tym czasie korzystać z basenu. Po dwóch tygodniach można wrócić do codziennej aktywności. U osób dorosłych po operacji zeza może występować tzw. podwójne widzenie, jednak jest to rzadkość, gdyż wcześniejsze konsultacje pozwalają dostosować korekcje do potrzeb pacjenta. Może być ona wykonana np. w kilku etapach, dzięki czemu oko będzie miało możliwość przyzwyczajenia się do bardziej równoległego, a następnie zupełnie równoległego położenia.

Ćwiczenia ortoptyczne – pomogą zniwelować niedowidzenie oka zezującego u dzieci

W przypadku dzieci możliwe jest zniwelowanie niedowidzenia oka zezującego po operacji zeza poprze ćwiczenia pleoptyczne. Stosuje się również obturację, czyli zasłanianie oka lepiej widzącego w celu zmuszenia oka po operacji zeza do samodzielnej pracy i zniwelowanie niedowidzenia. Obuoczne widzenie u dzieci można przywrócić w przypadku, gdy zez wystąpił u nich później niż w pierwszych miesiącach życia.

Operacja zeza w przypadku dzieci może dać wymierne efekty i przywrócić lepsze, a nawet obuoczne widzenie. Z kolei u osób dorosłych pomaga zniwelować estetyczne skutki choroby zezowej. Dlatego w obydwu przypadkach warto się na nią zdecydować.