Anestezjologia

Anestezjologia jest dziedziną medycyny głównie kojarzoną z przygotowaniem chorego do zabiegu operacyjnego. Specjalność ta ma jednak znacznie szerszy zakres. Lekarz anestezjolog zajmuje się bowiem również kontrolowaniem i podtrzymywaniem znieczulenia, przeprowadzeniem wybudzenia i sprawowaniem opieki nad pacjentem już po operacji.

Czym jest anestezjologia?

Anestezjologia to specjalizacja medyczna, która umożliwia bezbolesne przeprowadzanie zabiegów i operacji u pacjentów. Do obowiązków lekarza specjalizującego się w anestezjologii poza przygotowaniem pacjenta do operacji i przeprowadzeniem znieczulenia należy też opieka nad chorymi z oddziału intensywnej terapii, terapia bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja. 

anestezjologia-przyjmowane srodki

Czym dokładnie zajmuje się anestezjolog?

Zadania anestezjologa są znacznie szerze niż tylko znieczulenie chorego przed operacją lub zabiegiem. Obowiązkiem anestezjologa jest zakwalifikowanie i przygotowanie pacjenta do operacji, wykonanie, kontrolowanie i podtrzymywanie znieczulenia, a także przeprowadzenie wybudzenia i sprawowanie opieki nad chorym już po operacji. Bardzo ważnym zadaniem anestezjologa jest kontrolowanie parametrów życiowych pacjenta podczas operacji. Do lekarza tej specjalizacji zgłaszają się też osoby cierpiące z powodu przewlekłego bólu. Lekarz anestezjolog jest także specjalistą posiadającym wiedzę i doświadczenie z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wzywany jest więc do akcji reanimacyjnych na wszystkich oddziałach szpitala, Izbę Przyjęć, a często jest też członkiem obsady karatek.

W jaki sposób anestezjolog opiekuje się pacjentami przed, w trakcie i po operacji?

Pierwszym krokiem anestezjologa przed operacją jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z chorym. W trakcie wywiadu lekarz poznaje historię chorób pacjenta (zarówno przebytych w przeszłości, jak i przewlekłych) oraz uczuleń (zwłaszcza na leki). Chory powinien też poinformować anestezjologa o wszystkich przyjmowanych lekach. Kolejnym krokiem jest badanie pacjenta i określenie, czy jego stan zdrowia kwalifikuje go do operacji. Jeśli operacja nie stanowi zagrożenia dla życia chorego lekarz podejmuje decyzję dotyczącą rodzaju znieczulenia odpowiedniego dla danego przypadku. W trakcie operacji anestezjolog monitoruje parametry życiowe pacjenta, takie jak tętno, ciśnienie tętnicze, saturacja krwi, skład mieszaniny wdechowej i wydechowej, oddech, temperatura ciała, utrata krwi, ciepła i płynów. Lekarz specjalizujący się w anestezjologii opiekuje się chorym również w trakcie jego powrotu do zdrowia.