agresywne dziecko

Choroby psychiczne u dzieci

Choroby psychiczne u dzieci występują już od najmłodszego wieku, ale przebiegają inaczej niż u dorosłych, więc znacznie trudniej je wychwycić i leczyć. Pojawiają się w różnym wieku, niektóre są charakterystyczne dla wieku przedszkolnego, inne jeszcze objawiają się w wieku szkolnym. Gdy mówi się o zaburzeniach psychicznych u dzieci, należy pamiętać o tym, że rozwój dzieci określany jest jako psychoruchowy. To oznacza, że u dzieci rozwój ruchowy i psychiczny są ze sobą ściśle związane. Zaburzenia w obszarze jednego z nich pociąga za sobą zachwiania w drugim. Umysł człowieka jest podatny na choroby tak samo, jak inne części ciała i borykają się z nimi dzieci tak samo, jak dorośli. U dzieci choroby przebiegają trochę inaczej, a niektóre zaburzenia są charakterystyczne tylko dla wieku dziecięcego.

Jakie choroby psychiczne najczęściej dotykają dzieci

Depresja u dzieci

Depresja u dzieci objawia się nie tylko obniżonym nastrojem i apatią, może również być przyczyną kłótliwości, rozdrażnienia, wahań nastroju. Może być nawet bardziej powszechnaagresywne dziecko u małych dzieci, a przyczyna może wynikać z uwarunkowań genetycznych, traumatycznych przeżyć, sposobu wychowania.

Schizofrenia u dzieci

Schizofrenia i zaburzenia dwubiegunowe to są choroby, które nie biorą się same z siebie, na jakie objawy u dziecka należy zwracać szczególną uwagę. Jeżeli dziecko ma zmiany nastroju od nadpobudliwego do melancholii, mogą być objawem choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zaburzenia lękowe u dzieci

Zaburzenia lękowe takie jak panika czy uogólniony lęk, są najczęściej występującymi problemami zdrowia psychicznego u dzieci. Zaburzenia te bardzo często pojawiają się z objawami fizycznymi takie jak bóle brzucha, głowy, bezsenność, brak apetytu itp.

Agresja u dzieci

Bardzo często u dzieci pojawia się agresja, która niekoniecznie jest spowodowana złym charakterem, to najczęściej objaw zaburzeń osobowości, które są bardzo często diagnozowane u dzieci.

Choroba psychiczna to stan zaburzenia postrzegania realnej rzeczywistości, które są jeszcze trudniejsze do odczuwania i do zaobserwowania u dzieci niż u dorosłych. Choroba psychiczna to nieświadoma ucieczka chorego od nierealnego świata. Objawem choroby psychicznej jest to, że fragmenty realności mieszają się z urojeniami albo przeżywane są w sposób trudny do wytłumaczenia u dorosłych a co dopiero u dziecka.

Podstawą poradzenia sobie z chorobami psychicznymi u dzieci jest ich właściwe diagnozowanie. Wszelkie dolegliwości natury psychicznej są nawet bardziej odczuwane przez dzieci i powodują ich ogromne, niezrozumiałe dla nich oraz dla ich bliskich cierpienie.

Kiedy zaczynamy obserwować zmiany w zachowaniu dzieci oraz towarzyszące im nietypowe objawy fizyczne, koniecznie należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci. Jeżeli jest uzasadniona potrzeba, lekarz rozpoczyna leczenie farmakologiczne zgodnie z rozpoznaniem. Czasem, zanim to nastąpi, dziecko musi być hospitalizowane, bo postawienie diagnozy ambulatoryjnie nie jest proste. Dopiero w warunkach szpitalnych, po długotrwałej obserwacji chorego, prowadzonej przez specjalistów, w trakcie zabawy, zajęć terapii zajęciowej, codziennych czynności higienicznych.

Bardzo ważne jest, aby dziecko trafiło odpowiednio wcześnie do psychologa na terapię. Terapia z dzieckiem polega głównie na zabawie, rozmowach, obserwacji jego zachowań i może naprawdę pomóc wyleczyć dziecko z wielu zaburzeń psychicznych albo być wsparciem dla leczenia farmakologicznego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 głosów, średnia ocen: 5,00 z 5)
Loading...