Choroby psychiczne u dzieci

Choroby psychiczne u dzieci występują już od najmłodszego wieku, ale przebiegają inaczej niż u dorosłych, więc znacznie trudniej je wychwycić i leczyć. Pojawiają się w różnym wieku, niektóre są charakterystyczne dla wieku przedszkolnego, inne jeszcze objawiają się w wieku szkolnym. Gdy mówi się o zaburzeniach psychicznych u dzieci, należy pamiętać o tym, że rozwój dzieci określany jest jako psychoruchowy. To oznacza, że u dzieci rozwój ruchowy i psychiczny są ze sobą ściśle związane. Zaburzenia w obszarze jednego z nich pociąga za sobą zachwiania w drugim. Umysł człowieka jest podatny na choroby tak samo, jak inne części ciała i borykają się z nimi dzieci tak samo, jak dorośli. U dzieci choroby przebiegają trochę inaczej, a niektóre zaburzenia są charakterystyczne tylko dla wieku dziecięcego.

Zaburzenia psychiczne u dzieci

Depresja u dzieci

Depresja u dzieci objawia się nie tylko obniżonym nastrojem i apatią, może również być przyczyną kłótliwości, rozdrażnienia, wahań nastroju. Może być nawet bardziej powszechna u małych dzieci, a przyczyna może wynikać z uwarunkowań genetycznych, traumatycznych przeżyć, sposobu wychowania. Inne objawy depresji to smutek i wybuchy płaczu bez powodu, zobojętnienie na sprawy, które kiedyś zajmowały uwagę dziecka, lęk, którego dziecko nie potrafi uzasadnić, samookaleczenia, myśli samobójcze, a nawet próby samobójstwa, obwinianie się za sprawy, na które dziecko nie miało żadnego wpływu.

Schizofrenia u dzieci

Schizofrenia i zaburzenia dwubiegunowe to są choroby, które nie biorą się same z siebie, na jakie objawy u dziecka należy zwracać szczególną uwagę. Jeżeli dziecko ma zmiany nastroju od nadpobudliwego do melancholii, albo przezywa jednocześnie sprzeczne emocje, mogą być objawem choroby afektywnej dwubiegunowej. Dziecko ze schizofrenią postrzega rzeczywistość inaczej, zupełnie odbiega od stanu faktycznego. Może mieć urojenia, omamy, jest rozkojarzone, a jednocześnie obojętne na wszystko.

Zaburzenia lękowe u dzieci – Nerwica natręctw

Zaburzenia lękowe takie jak panika czy uogólniony lęk, są najczęściej występującymi problemami zdrowia psychicznego u dzieci. Zaburzenia te bardzo często pojawiają się z objawami fizycznymi takie jak bóle brzucha, głowy, bezsenność, brak apetytu itp. Nerwica natręctw może objawiać się obsesyjnym myciem rąk, sprawdzaniem, czy woda jest zakręcona, światło zgaszone lub lodówka zamknięta. Może to być również zamartwianie się, że może wydarzyć się coś niedobrego bez szczególnych powodów.

Agresja u dzieci – Bardzo często u dzieci pojawia się agresja, która niekoniecznie jest spowodowana złym charakterem, to najczęściej objaw zaburzeń osobowości, które są bardzo często diagnozowane u dzieci.

Choroba psychiczna to stan zaburzenia postrzegania realnej rzeczywistości, które są jeszcze trudniejsze do odczuwania i do zaobserwowania u dzieci niż u dorosłych. Choroba psychiczna to nieświadoma ucieczka chorego od nierealnego świata. Objawem choroby psychicznej jest to, że fragmenty realności mieszają się z urojeniami albo przeżywane są w sposób trudny do wytłumaczenia u dorosłych a co dopiero u dziecka.

Podstawą poradzenia sobie z chorobami psychicznymi u dzieci jest ich właściwe diagnozowanie. Wszelkie dolegliwości natury psychicznej są nawet bardziej odczuwane przez dzieci i powodują ich ogromne, niezrozumiałe dla nich oraz dla ich bliskich cierpienie.

Kiedy zaczynamy obserwować zmiany w zachowaniu dzieci oraz towarzyszące im nietypowe objawy fizyczne, koniecznie należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci. Jeżeli jest uzasadniona potrzeba, lekarz rozpoczyna leczenie farmakologiczne zgodnie z rozpoznaniem. Czasem, zanim to nastąpi, dziecko musi być hospitalizowane, bo postawienie diagnozy ambulatoryjnie nie jest proste. Dopiero w warunkach szpitalnych, po długotrwałej obserwacji chorego, prowadzonej przez specjalistów, w trakcie zabawy, zajęć terapii zajęciowej, codziennych czynności higienicznych.

Bardzo ważne jest, aby dziecko trafiło odpowiednio wcześnie do psychologa na terapię. Terapia z dzieckiem polega głównie na zabawie, rozmowach, obserwacji jego zachowań i może naprawdę pomóc wyleczyć dziecko z wielu zaburzeń psychicznych albo być wsparciem dla leczenia farmakologicznego.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://klinika-lmc.pl/