Objawy schizofrenii

Schizofrenia („rozszczepienie umysłu”, choroba dezintegracyjna) – schorzenie objawiające się niespójnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Niespójność polega na dezintegracji tych funkcji mózgu, które u zdrowego człowieka działają jako pewna spójna całość.

Schizofrenia może rozwinąć się nagle, w przeciągu kilku dni, albo stopniowo w ciągu kilku tygodni lub miesięcy (lat). Schizofrenia to zaburzenie psychchiczne, często potocznie nazywane jako choroba psychiczna. Klasyfikacja schizofrenii do zaburzeń psychicznych jest związana również obowiązującym prawem.

Schizoferenia – objawy

1. Objawy pozytywne (wytwórcze)

 • Urojenia – chory widzi sytuacje, które w rzeczywistości nie maja miejsca albo rzeczywiste sytuacje odbiera w sposób zniekształcony. Próby wyjaśnienia lub przekonania go, że jest inaczej przez osoby z rodziny lub lekarza powodują jego wrogie nastawienie (podejrzenie o spisek itd).
 • Omamy (halucynacje) – zaburzenia wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku. Chory odczuwa zmysłami bodźce, których nie ma.

2. Objawy negatywne (deficytowe)

 • Depresja, niskie poczucie własnej wartości, lęki, osamotnienie, zagubienie.
 • Mowa – uboga w treści i formie.
 • Zmniejszona zdolność odczuwania przyjemności (lub jej brak), przezywania pozytywnych uczuć – anhedonia.
 • Apatia – zobojętnienie.
 • Wycofanie – chory zamyka się we własnym świecie, który zajmuje jego uwagę.
 • Brak aktywności, motywacji do działania (jakiegokolwiek).
 • Brak dbałości o ubiór, higienę osobistą
 • Otępienie emocjonalne – słabsze odczuwanie emocji.

3. Zaburzenia poznawcze

 • Zaburzenia koncentracji i uwagi, np. chory nie potrafi dokończyć rozpoczętej czynności
 • Zaburzenia w myśleniu i formułowaniu myśli, wypowiedzi niezrozumiałe dla innych.
 • Zaburzenia polegające na niezdolności zaplanowania i zorganizowania sobie zajęć w danym dniu
 • Mniejsza zdolność uczenia się i zapamiętywania (chory nie pamięta co przed chwilą czytał, robił, usłyszał itd).

4. Zaburzenia nastroju

Zaburzenia związane są objawami pozytywnymi i negatywnymi, które przezywa chory. Chory wyraża emocje zgodne z urojonymi przeżyciami lub halucynacjami, ale nieadekwatne z rzeczywistymi przeżyciami lub sytuacjami.

5. Dezorganizacja psychiczna

Chory zachowuje się dziwacznie, jego zachowanie przystaje do sytuacji lub wydarzeń, nie rozumie sytuacji, nie rozumie postępowania ludzi oraz ich wypowiedzi.

Rodzaje schizofrenii

W zależności od tego jakie objawy dominują schizofrenia może przybierać jedną z postaci:

 • Schizofrenia paranoidalna – dominują omamy słuchowe i urojenia prześladowcze.
 • Schizofrenia rezydualna – dominują objawy negatywne w postaci apatii, wolniejszych ruchów, spowolnionej mowy.
 • Schizofrenia zdezorganizowana – zachowanie odbiega od przyjętych norm, wypowiedzi chaotyczne, niedostosowane do sytuacji.
 • Schizofrenia katatoniczna – chory „zawiesza się”, trwa w bezruchu, chociaż wie co się dzieje.
 • Schizofrenia prosta – codzienne funkcjonowanie jest coraz gorsze – gorsza dbałość o wygląd, o higienę, postępujące wycofanie wobec ludzi).
 • Schizofrenia niezróżnicowana – żadne objawy nie dominują na tyle, żeby zakwalifikować schizofrenię do jednego z wyżej wymienionych typów.