Zaburzenia psychiczne, które występują najczęściej u młodzieży

Bardzo często zdarza się tak, że rodzice lekceważą objawy zaburzeń psychicznych, które przejawiają ich dzieci. Dzieje się tak szczególnie w przypadku młodzieży, gdyż często jest to najzwyczajniej w świecie mylone z okresem buntu młodzieńczego. Problemem jest również to, że w wieku dojrzewania rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, oddalają się od nich, co może prowadzić do wielu niedogodności. Oczywistym jest, że nie należy bagatelizować żadnych symptomów, gdyż może to doprowadzić do poważnych chorób psychicznych oraz późniejszych problemów w życiu dorosłym.

W przypadku, gdy zauważasz u swojego dziecka problemy u podłoża psychicznego, zdecydowanie skorzystaj z pomocy psychologii, bądź nawet psychiatrii Warszawa, aby zapewnić mu jak największy komfort psychiczny, jest to niezbędnym krokiem w przypadku leczenia zdrowia psychicznego. Jakie z zaburzeń psychicznych występują u młodzieży najczęściej? Które może dotknąć każdego z nich oraz jakimi objawami się to przejawia?

Zaburzenia na tle odżywiania

Część nastolatków cierpi na zaburzenia na tle odżywiania, jest to zazwyczaj spowodowane niezaspokojonymi potrzebami psychicznymi, a rodzajów istnieje naprawdę wiele. Najbardziej znanym jest tutaj oczywiście znana prawdopodobnie wszystkim anoreksja. Śmiertelność tej choroby jest dosyć wysoka. Można o niej mówić, gdy dochodzi do znacznego zmniejszenia dawki przyjmowanych kalorii, w obawie przed zwiększeniem się masy ciała. Bulimia natomiast jest zaburzeniem, podczas którego występują napady objadania się, a przy tym późniejsze głodzenie się, wymiotowanie, stosowanie środków przeczyszczających, czy nadmierna aktywność fizyczna. Oprócz tego mamy również kompulsywne objadanie się, polegające na nadmiernym objadaniu się wysokokalorycznymi potrawami, a przy tym często stosowanie różnych diet, niejedzenie przy innych ludziach. Zaburzenia na tle odżywiania mogą prowadzić do wielu problemów fizycznych, a nawet śmierci, dlatego tak ważnym jest, aby pod żadnym pozorem nie bagatelizować ich występowania.

Zaburzenia zachowania

Są to nieprawidłowości w zachowaniu, zazwyczaj nieadekwatne do wieku, w jakim jest dziecko. Najważniejszymi z takich zachowań jest agresja, aspołeczność oraz występowanie buntu. Aby rozpoznać jedno z tych zaburzeń często wystarczy, aby w znacznym stopniu spełnić tylko jedno kryterium. Może to być widoczne w momencie, gdy dziecko często wdaje się w bójki oraz miewa napady złości, jest wręcz tyranem wobec innych osób, bądź też zwierząt, ma tendencję do kradzieży i często kłamie, wagaruje, ucieka z domu oraz jest nieposłuszne. Są one znacznie częściej rozpoznawane u chłopców w młodym wieku, niżeli u dziewcząt.

Zaburzenia lękowe i depresyjne

Zaburzenia lękowe są bardzo często występującymi u młodzieży. Dają one symptomy zarówno fizyczne, jak i te psychiczne. Tymi najczęściej występującymi są: lęk przed separacją w dzieciństwie, dziecko w tym przypadku odczuwa nadmierny lęk przed rozdzieleniem z bliskimi mu osobami, żyje w ciągłych obawach o ich życie; uogólniony lęk, nie ma żadnego sensownego uzasadnienia, jednak jest niemożliwo do opanowania, utrzymuje się przez długi okres czasu; zaburzenia obsesyjno-kompulsywne objawiające się charakterystycznymi natręctwami, które mają zmniejszyć poczucie nieuzasadnionego, wydającego się być bezsensownym, lęku. Ostatnimi często występującymi zaburzeniami są te depresyjne, wyjątkowo groźne, mogące prowadzić do śmierci. Przejawia się to głównie długotrwałym smutkiem, drażliwością, napadami złości, zachowaniami, które zniechęcają do nawiązania kontaktu z osobą, dziecko staje się zobojętniałe, apatyczne, przestaje cieszyć się z rzeczy, które kiedyś sprawiały mu radość. Nadmiernie reaguje na wszelkie uwagi, będące krytycznymi wobec niego, wręcz ich unika.