Salmonella

Salmonella

Salmonella to nic innego jak bakterie Salmonelle enterica, należą one do rodziny Enterobacteriaceae. Powodują one poważne zatrucia pokarmowe z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi a czasem ogólnoustrojowymi jak w przypadku posocznicy.

Jak dochodzi do zakażenia salmonellą?

Salmonella przenoszona jest do organizmu ludzkiego w sposób bezpośredni lub pośredni. Można ja przenieść również przez bezpośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem lub człowiekiem albo zakażonymi fekaliami pochodzącymi od nich, które dostają się do środowiska. Pałeczki salmonelli dostają się do organizmu ludzkiego z pożywieniem, które jest nimi zanieczyszczone. Może to być zarówno pożywienie pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Wśród najczęściej zanieczyszczonych pokarmów prym wiodą: jajka, mięso, mleko.

Bakterie salmonelli po dostaniu się do organizmu ludzkiego atakują błonę śluzową przewodu pokarmowego, w którym wytwarzają toksyny i wywołują nieżyt żołądkowo-jelitowy obejmujący jelito grube i cienkie.

Zakażenie salmonellą występuj a najczęściej w dużych skupiskach ludzi, w których się oni żywią tzn. w szpitalach, zakładach opieki, stołówkach, szkołach, przedszkolach, żłobkach itp.

Objawy zakażenia salmonellą

Pierwsze objawy zakażenia salmonellą (potocznie zatrucie salmonellą) ujawniają się już około 12-36 godzin po zakażeniu, chory ma wysoką gorączkę, dreszcze, parcie na stolec, biegunkę, kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, bolesność podczas wypróżniania się.

Objawy zatrucia salmonellą w postaci żołądkowo-jelitowej są zazwyczaj dość łagodne, więc choroba w większości przypadków przebiega mało dolegliwie i chory traktuje go jak zwykłe zatrucie pokarmowe, nawet nie wiedząc, że zaraził się salmonellą. Choroba mija zwykle po kilku dniach, jeżeli jednak choroba zaatakuje osobę o mniejszej odporności, osobę starszą lub dziecko, może nastąpić do bardzo wodnistych biegunek, które prowadzą do odwodnienia organizmu.

Salmonella może też zaatakować inne narządy poza przewodem pokarmowym, to postać posocznicowa z zajęciem narządów wewnętrznych i stawów. U osób najbardziej narażonych na działanie bakterii może dojść nawet do sytuacji zagrażających życiu, wówczas takie sytuacje wymagają leczenia szpitalnego.

Rozpoznanie zakażenia salmonellą

  • wywiad lekarski
  • obserwacja objawów u chorego
  • badania laboratoryjne kału na posiew

Każde potwierdzone zakażenie bakteriami z rodzaju Salmonella musi być zgłoszone do Sanepidu.

Leczenie salmonelli

W leczeniu infekcji o charakterze infekcji żołądkowo- jelitowej konieczne jest przede wszystkim nawadnianie organizmu dożylne, kroplówkami z elektrolitami. Można stosować nawadnianie doustne, w przypadku lżejszych odwodnień i braku wymiotów.

W przypadkach uzasadnionych i zleconych przez lekarza prowadzi się leczenie antybiotykami np. w przypadku postaci posocznicowej.

Bardzo ważne izolowanie chorych zakażonych salmonellą, aby nie doprowadzać do rozprzestrzeniania się zakażenia. Dopiero kontrolne wykonanie 3 kolejnych badań kału na posiew i potwierdzenie ujemnych wyników daje pewność, że leczenie jest zakończone.

Profilaktyka zakażenia salmonellą

Bardzo ważne jest przestrzeganie higieny podczas przygotowywania posiłków: bardzo dokładne mycie warzyw i owoców. Nie powinno spożywać się surowego mleka, mięsa i jaj. Koniecznie zapobiegać zachorowaniom na salmonellę u zwierząt domowych, dać o ich higienę, higienę ich naczyń do spożywania pokarmów oraz wody, oraz o prawidłowej jakości karmę.