Psychoterapia w depresji – wady, zalety, rola psychologa

Większość ludzi uważa psychoterapię po prostu za poradnictwo. W rzeczywistości termin „psychoterapia” jest używany do opisania różnych form terapii, które leczą zaburzenia.

 Przykłady leczonych zaburzeń: 

  • emocjonalne
  • behawioralne
  • osobowościowe
  • psychiczne

Zdecydowanie się na psychoterapię wymaga osobistego zaangażowania się w serię spotkań z licencjonowanym specjalistą zdrowia psychicznego, jakim jest psycholog. W ten sposób możliwe staje się nawiązanie relacji między terapeutą a osobą, która szuka pomocy. Ta relacja koncentruje się właśnie na pomaganiu danej osobie w radzeniu sobie z czynnikami przyczyniającymi się do jej stanu lub unikaniu ich, przy czym ogólne cele to:

  • rozwój osobisty
  • zrozumienie siebie

Psychoterapia jak każda inna forma leczenia, ma swoje wady i zalety, których powinien być świadomy każdy psycholog. Psychoterapia jest powszechnie stosowana w leczeniu osób z depresją. Najlepszym tego przykładem są formy terapii prowadzone w gabinetach twojpsychologursynow.pl, które okazały się naprawdę skuteczne w leczeniu jej łagodnych i umiarkowanych form. Taka terapia może być łączona też z terapią lekową w odniesieniu do wszystkich stopni depresji.

Zalety i wady psychoterapii

Główną przewagą terapii nad leczeniem lekami jest to, że psychoterapia ma niewiele fizjologicznych skutków ubocznych – co jest szczególnie ważne dla starszych osób, które często i tak przyjmują więcej niż jeden rodzaj leku. Ponadto psycholog oferuje możliwość skutecznego leczenia osób, które nie zareagowały na leki.

Wadą jest to, że psychoterapia zazwyczaj trwa dłużej niż terapia lekowa, zanim pojawią się faktyczne korzyści, które są zauważalne dla osoby poddającej się leczeniu, Zwykle mowa o sześciu do ośmiu tygodni lub dłużej w przypadku psychoterapii, co w porównaniu z czterema do sześciu tygodni w przypadku leków jest sporą różnicą. Również sama psychoterapia nie jest skuteczna u osób z ciężką depresją lub chorobą afektywną dwubiegunową – musi być wtedy łączona z farmakologią.

Psycholog – najważniejszy element skutecznej terapii

W zależności od zaawansowania depresji i innych czynników specyficznych dla każdej osoby, psycholog-terapeuta musi wybrać najlepszą kombinację technik z zakresu nauk psychoterapeutycznych. Niezależnie od wybranego podejścia, zasadniczą podstawą wszelkiej psychoterapii jest stworzenie zaufania do terapeuty. Pozwala to pacjentowi dzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi i problemami, a bez tego każda podjęta forma terapii będzie skazana na sromotną porażkę i wskazana jest zmiana formy leczenia bądź specjalisty.