Podejrzenie POChP. Co powinno Cię zaniepokoić? Gdzie szukać pomocy?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to jedna z najpoważniejszych chorób układu oddechowego, będąca trzecią najczęstszą przyczyną umieralności na świecie. Choroba długo może nie dawać żadnych objawów, dlatego wielu chorych zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, gdy ma już wyraźne trudności z oddychaniem. W naszym artykule omawiamy najczęstsze objawy tej choroby i wyjaśniamy, co należy zrobić w przypadku podejrzenia POChP.

POChP – co to za choroba?

Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc wywołuje stan zapalny w układzie oddechowym, spowodowany długotrwałą ekspozycją na szkodliwe czynniki, w tym pyły i gazy. Choroba prowadzi do nieodwracalnych zmian w drogach oddechowych i płucach, czego konsekwencją są trudności z oddychaniem i niedotlenienie organizmu.

POChP jest dziś klasyfikowana jako choroba ogólnoustrojowa, mająca bezpośredni wpływ na wszystkie najważniejsze funkcje życiowe. Mogą jej towarzyszyć również inne schorzenia, w tym: osteoporoza, cukrzyca, rak płuca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych, zaburzenia rytmu serca, zespół metaboliczny, rozstrzenie oskrzeli czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Czynniki ryzyka choroby

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest powszechnie kojarzona z chorobą nałogowych palaczy wyrobów tytoniowych. Rzeczywiście, jest to główna przyczyna POChP. Dlatego każdy, kto pali lub palił np. papierosy, ma powyżej 40 lat i zauważa u siebie niepokojące objawy, takie jak duszność czy przewlekły kaszel, powinien skonsultować to z lekarzem pierwszego kontaktu.

Czynnikiem ryzyka zachorowania na POChP jest również oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Zauważalny wzrost liczby przypadków tej choroby w naszym społeczeństwie może mieć bezpośredni związek ze smogiem, który w sezonie grzewczym występuje w praktycznie całej Polsce. 

POChP diagnozuje się również u osób, które są długotrwale narażone na wdychanie pyłów i gazów w swoim środowisku pracy. Można tutaj wymienić górników, hutników, operatorów maszyn, metalurgów, budowlańców, rolników, sprzątaczki czy kosmetyczki.

Podejrzenie POChP – te objawy są szczególnie niepokojące

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może się latami rozwijać bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Wielu chorych nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ich układzie oddechowym panuje stan zapalny prowadzący do nieodwracalnego uszkodzenia dróg oddechowych i płuc.

Istotnym problemem utrudniającym zdiagnozowanie POChP na wczesnym etapie jest również to, że objawy choroby są nieswoiste i nierzadko przypisuje się je np. zwykłej infekcji wirusowej, alergii czy po prostu zrzuca na karb palenia tytoniu.

Do najczęstszych objawów Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc zaliczymy:

  • Przewlekły kaszel – kaszel, który utrzymuje się przez dłuższy czas, nie ma związku z infekcją czy alergią, nie ma charakteru napadowego (jak przy astmie) i nasila się w reakcji na kontakt z czynnikami drażniącymi (pył, dym papierosowy) może budzić podejrzenie POChP. Należy to skonsultować z lekarzem.
  • Duszność – osoby chore na POChP mogą obserwować u siebie narastającą duszność, początkowo w trakcie wysiłku fizycznego, z czasem natomiast pojawiającą się nawet w fazie spoczynkowej.
  • Obniżona tolerancja wysiłku – objawem POChP jest zwiększona męczliwość, pogorszenie ogólnej kondycji fizycznej, brak sił do uprawiania sportu, a nawet pracy. W zaawansowanym stadium POChP chory może mieć trudności z wykonywaniem podstawowych czynności, co skutkuje uzależnieniem się od pomocy innych.
  • Odkrztuszanie plwociny – wydzielina z płuc, czasem o ropnym charakterze, także stanowi niepokojący objaw. Zwłaszcza, gdy dostrzegamy w niej ślady krwi, co już może sugerować poważną chorobę układu oddechowego, włącznie z nowotworem.

O objawach POChP przeczytasz także na stronie internetowej https://oddychajmy.pl/podstawowe-objawy/.

Co robić, gdy pojawia się podejrzenie POChP?

Osoby podejrzewające u siebie Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc powinny skonsultować swoje obawy z lekarzem pierwszego kontaktu. Lekarz POZ na podstawie zebranego wywiadu i badania osłuchowego podejmie decyzję, czy skierować pacjenta do poradni pulmonologicznej na dodatkowe badania.

W przypadku, gdy lekarz specjalista potwierdzi objawy POChP u pacjenta z czynnikami ryzyka (np. palacza wyrobów tytoniowych), chory zostanie skierowany na dalszą diagnostykę – podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc jest spirometria.

Leczenie POChP

POChP to choroba, której nie można wyleczyć. Istnieją natomiast metody terapii, które mają na celu złagodzenie objawów choroby i tym samym umożliwienie choremu samodzielnego funkcjonowania. Wcześnie rozpoczęte leczenie daje szansę na normalne życie, w tym na kontynuowanie kariery zawodowej.