Rozedma płuc

Rozedma płuc to nieodwracalny stan zwiększonej objętości przestrzeni powietrznych płuc z procesami zaniku elementów sprężystych, pękania przegród między pęcherzykowych i zmniejszaniem liczby naczyń włosowatych płuc.

Choroba ta nie pojawia się szybko, proces ten przebiega w sposób powolny poprzez rozdęcie (nadmierne wypełnienie powietrzem) pęcherzyków płucnych, przez osłabienie elastyczności drobnych oskrzelików, aż do całych płuc. Do rozwoju tej choroby bardzo często prowadzi wzmożony opór dróg oddechowych, który stanów przeszkodę dla przepływu powietrza w fazie wydechowej – jest to tzw. rozedma zaporowa. Przyczyną rozedmy płuc w przeważającej liczbie przypadków, aż u ok. 70% chorych jest przewlekły nieżyt oskrzeli. Ta choroba dotyka przeważnie mężczyzn w wieku 40-60 lat.

Przyczyny rozedmy płuc

 • palenie papierosów i dym papierosowy główna przyczyna, która zaburza prawidłowy ruch rzęsek w drogach oddechowych, a przez to nie ma możliwości prawidłowego oczyszczenia płuc z toksyn. Pod wpływem dymu ścianki pęcherzyków płucnych szybciej ulegają zniszczeniu.
 • zanieczyszczenie środowiska, w którym przebywa chory
 • niewyleczone zapalenie oskrzeli
 • następstwo dychawicy oskrzelowej, czasem astmy oskrzelowej
 • może być wynikiem nadmiernego narażenia na wysiłek oddechowy (pracujący przy wydmuchiwaniu szkła hutnicy, muzycy grający na instrumentach dętych)
 • czynniki genetyczne (niedobór białka alfa 1)

Objawy rozedmy płuc

 • zmęczenie po niewielkim wysiłku fizycznym
 • trudności z oddychaniem
 • przedłużający się kaszel, który jest suchy lub z odpluwaniem plwociny, która jest śluzowa-ropna
 • duszności, które nasilają się po wysiłku, zdarza się sinica, wtórna czerwienica
 • niewydolność prawo komorowa serca (tzw. serce płucne)
 • spadek wagi ciała
 • osłabienie mięśni
 • przyjmowanie postawy z przechyleniem się do przodu, z wspieraniem się na łokciach (postawa ta umożliwia rozluźnienie żył szyjnych)

Powikłania w przebiegu rozedmy płuc, są częste i objawiają się w postaci: odmy samoistnej, rozstrzeni oskrzelowych, odoskrzelowego zapalenia płuc, przewlekłego serca płucnego. Choroba ta prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia struktury płuc, tworzą się pęcherze rozedmowe, które mogą prowadzić do odmy opłucnowej. O płucach, które zostały dotknięte rozedmą można powiedzieć, że uległy nadmiernemu nienapowietrzeniu.

Leczenie rozedmy płuc

Leczenie rozedmy płuc polega głównie na usunięciu czynników, które są przyczyną dolegliwości, czyli przede wszystkim zwalczanie przewlekłego nieżytu oskrzeli, poprawie wentylacji oraz zwalczaniu powikłań. Konieczne jest przede wszystkim rzucenie palenia u palaczy lub izolowanie się od dymu papierosowego, w przypadku palaczy „biernych”.

Prawidłowe prowadzenie leczenia rozedmy płuc musi się odbywać pod opieką lekarza, aby w każdym etapie trwania choroby można było skutecznie łagodzić jej objawy, np. w przypadku, gdy pojawia się obfitsza wydzielina, należy nauczyć się skutecznie ją usuwać poprzez ćwiczenia oraz leki rozszerzające oskrzela.

Mogą zdarzyć się poważniejsze przypadki, w których nawet konieczne będzie podawanie tlenu. Farmakologiczne leczenie rozedmy płuc polega na podawaniu zleconych przez lekarza antybiotyków, czasem leków nasercowych. Bardzo ważne jest też leczenie sanatoryjne, zmiana klimatu i wypoczynek.

Dość istotna jest profilaktyka przed zachorowaniem na grypę dla osób, które cierpią na rozedmę płuc. Należy się szczepić regularnie, prowadzić zdrowy tryb życia, stosować odpowiednią dietę i prowadzić zlecone przez lekarza ćwiczenia oddechowe. To wszystko pomoże zapobiec powikłaniom.