CHEERS

182 dni zwolnienia lekarskiego – jak liczyć okres zasiłkowy?

182 dni zwolnienia lekarskiego – jak liczyć okres zasiłkowy?

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, pracujemy i zachorowaliśmy, to oprócz tego, że musimy się leczyć i błądzić w gąszczu poradni, specjalistów, szpitali, aptek itp. musimy zatroszczyć się aby utrzymać się na rynku pracy. Musimy to zrobić sami, żeby nie ponosić konsekwencji za ewentualne błędy pracodawcy.

Co warto wiedzieć:

Należy pamiętać o n/w zasadach i przepisach, których przestrzega ZUS i Pracodawca. Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą regulują przepisy ustawy z dnia 25.06.1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i okresu macierzyństwa, która zwana jest ustawą zasiłkową.

1. Ustawodawca gwarantuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

2. Zasiłek chorobowy zgodnie z art.8 ustawy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby – nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, nie dłużej niż 270 dni. Do tego okresu wlicza się oczywiście te 33 dni, lub 14 (po 50-tym roku życia), wynagrodzenia chorobowego, które płaci pracodawca (najprościej jak liczy się zawsze pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego, który rozpoczął długą chorobę), a następnie zasiłku chorobowego.

3. Do okresu zasiłkowego wliczane są wszystkie okresy nieprzerwanej zdolności do pracy (zwolnienie ciągłe, czyli takie, pomiędzy którymi nie ma przerw, nawet jeśli dotyczą różnych chorób) oraz okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli nie wystąpiła przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

4. Weryfikacja okresu zasiłkowego powinna nastąpić zawsze (odpowiada za to płatnik zasiłków, jeżeli jest to Pracodawca, w porozumieniu z ZUS), nie tylko wtedy, kiedy pracownik wykorzystał 182 dni dni zwolnienia i ponownie zachorował, po przerwie krótszej niż 60 dni.

5. Na zwolnieniu lekarskim powinien być umieszczany kod A, który świadczy o kontynuacji choroby. Należy zwrócić uwagę, że lekarze nie zawsze przestrzegają, nawet jak leczenie przebiega u tego samego lekarza albo w tej samej poradni.

6. Na zwolnieniu lekarskim umieszczany jest także kod ICD-10 zgodny Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych

Przykład:

Pacjent otrzymał zwolnienie lekarskie w ilości 14 dni po laserowaniu prawego oka, po przedarciu siatkówki, kod ICD na zwolnieniu wpisano kod H33. Na kontynuacji zwolnienia (wystawiona w tej samej poradni okulistycznej), był kod H333 i nie było kodu A. Po wykorzystaniu 26 dni zwolnienia pacjent wrócił do pracy.

Po upływie kolejnych 41 dni ten sam Pacjent otrzymał zwolnienie lekarskie z powodu wylewu do ciała szklistego z kodem H 31 (blizny naczyniówki i siatkówki) w ilości 36 dni ( w tym 6 dni szpitalnego). Lekarz ze szpitala, który wystawiał zwolnienie nie wpisał kodu A. Kolejne 30 dniowe zwolnienie pacjent otrzymał z kodem H 43 (inne zaburzenia ciała szklistego. Takie kolejne zwolnienia ciągłe otrzymywał aż przez 5 miesięcy (tylko na 2 ostatnich zaświadczeniach lekarze wpisali kod A). Najważniejsze, że do ciągłości okresu zasiłkowego ZUS zaliczył datę pierwszego zwolnienia z kodem H 33.

Pomimo, że pozornie kody na zwolnieniach lekarskich były różne, to jednak dotyczyły tego samego układu – oka, oczywiście zsumowana została również niezdolność do pracy, która powstała najwcześniej. Nie minęło 60 dni, tylko 41 dni do dnia, gdy powstała kolejna niezdolność spowodowana chorobą oka.

Reasumując – urzędnicy interpretują przepisy ustawy w ten sposób, że do jednego okresu zasiłkowego zaliczają się wszystkie okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. “Ta sama choroba” w tym przypadku nie oznacza tego samego kodu choroby, tylko ten sam organ lub układ. Nawet choroba oka lewego, później prawego będzie potraktowana jako “ta sama choroba”. Pamiętajmy – przerwa powyżej 60 dni oznacza, że musi być co najmniej 61 dni. Zwolnienie lekarskie po 182 dniach na tą samą chorobę wymaga takiej przerwy. Możemy być wówczas w pracy lub na urlopie. Czy 182 dni zwolnienia musi być ciągłe? Nie, jeśli chorujemy na tę samą chorobę z przerwami, to sumują sie poszczególne okresy zasiłkowe.

W takim razie przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy, która jest krótsza niż 61 dni, skutkuje tym, że kolejny okres niezdolności do pracy rozpoczyna nowy okres zasiłkowy tylko wtedy, gdy jest ona spowodowana inną chorobą niż poprzedni okres niezdolności do pracy. W praktyce: inna choroba = inny organ, układ organizmu. Jest to bardzo istotne, bo rodzi wiele pomyłek, które moga skutkować zwolnieniem z pracy. Ważne, żeby kolejna choroba nie wynikała z poprzedniej lub nie była jej następstwem.

7. Jeżeli pracownik wykorzystał okres zasiłkowy 182 dni, następnie wystąpiła przerwa pomiędzy niezdolnościami do pracy, to należy zweryfikować, czy ta nowa niezdolność, która powstała po przerwie, jest związana z poprzednią chorobą (dotyczy tego samego organu, układu organizmu). Jeżeli tak, to nowy okres zasiłkowy nie będzie otwarty, chyba, że minęło powyżej 60 dni przerwy po ostatniej niezdolności.

Jeżeli pracownik po zakończeniu okresu choroby, odzyskał zdolność do pracy, ma potwierdzenie od lekarza medycyny pracy (najlepsza sytuacja) i ponownie zachorował, a jego choroba nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego z poprzednią niezdolnością, to są podstawy aby otworzyć nowy okres zasiłkowy (czyli 182 dni liczone od początku). Trzeba jednak pilnować swoich praw isprawdzić u pracodawcy, czy został otwarty nowy okres zasiłkowy, nawet jeśli nie minęło 182 dni poprzedniego okresu. Wystarczy wówczas 1 dzień przerwy między okresami choroby.

8. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wystarczy, aby pomiędzy zakończonym okresem choroby, a zwolnieniem lekarskim z powodu „nowej choroby” wystąpiła choćby jednodniowa przerwa i wówczas pracownik ma prawo do ponownego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy a następnie zasiłku chorobowego.

Przy ustalaniu okresu zasiłkowego trzeba rozpatrywać, każdy przypadek indywidualnie. Można zadawać pytania w ZUS po zalogowaniu na indywidualne konto, nie ma się czego obawiać. Nie wolno zdać się tylko na informacje od pracodawcy, bo można się przeliczyć. To ZUS decyduje o tym, kiedy kończy sie okres zasiłkowy oraz czy i kiedy będzie otwarty nowy okres zasiłkowy.