Jak bezboleśnie przetrwać proces zwolnienia i szukania nowej pracy?

Praca, praca i po pracy. Chociaż to stwierdzenie odnosi się raczej do ośmiu godzin za biurkiem i czasu wolnego, to można je również interpretować jako posiadanie pracy, a następnie jej nagłą utratę. Co zrobić, by jak najszybciej znaleźć nową posadę?

Outplacement jako pomoc w restrukturyzacji

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na zmianę pracy jest outplacement, czyli kompleksowe wsparcie często już podczas ostatnich dni pracy, aż do momentu otrzymania nowej. W jego skład wchodzą między innymi szkolenia i doradztwo związane z odnalezieniem się na rynku pracy, sposobami komunikacji z potencjalnymi pracodawcami czy tworzeniem korzystnego wizerunku siebie jako pracownika zarówno w sieci jak i offline. Początkowo w Polsce był nazywany monitorowanymi lub łagodnymi zwolnieniami i chociaż ta nazwa się nie przyjęła, to tak właśnie kreuje się istota tego procesu – jest to pomoc w płynnych zmianach i świadomych działaniach na rynku pracy.

Outplacement dla pracowników

Udzielane wsparcie jest dobierane do każdego klienta indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz indywidualnych preferencji. Na rynku pojawiają się oferty outplacementu grupowego jak i indywidualnego, z którego można korzystać w ramach bonusów pracowniczych, jak i zgłosić się do programu indywidualnie, gdy przewidujemy zwolnienie z pracy bądź otrzymaliśmy już wypowiedzenie. Jego okres jest najlepszym czasem do podjęcia aktywności związanych z poszukiwaniem nowej pracy, gdyż czas potrzebny na zrealizowanie wszystkich czynności rekrutacyjnych oraz wcześniejsze rozpoznanie rynku wynosi od dwóch miesięcy dla pracowników administracyjnych do nawet sześciu miesięcy, gdy poszukujemy pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Ważną kwestią jest wybór dobrego programu, ponieważ osoby z długim stażem pracy i imponującym doświadczeniem mają do dyspozycji dużo mniej ofert niż pracownicy zainteresowani pracą fizyczną. Więcej informacji na temat outplacementu można znaleźć na stronie https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja.

Korzyści z outplacementu dla przedsiębiorstw

Outplacement to nie tylko szansa dla pracowników na sprawne znalezienie satysfakcjonującej pracy. To także okazja dla firmy, w której odbywa się restrukturyzacja na podtrzymanie dobrego wizerunku firmy oraz inicjację działań świadczących o społecznej odpowiedzialności biznesu. W Europie już około 70% przedsiębiorstw korzysta z usług z tego zakresu. W Polsce, mimo iż nieustannie dążymy do wypracowania zachodnich standardów pracy, świadomość korzyści płynących ze świadomych zwolnień jest niewielka, z usług outplacementowych korzysta kilkanaście procent pracodawców. Jednak ci, którzy są świadomi kompetencji swoich pracowników i dostrzegają w nich potencjał na innych stanowiskach, decydują się na redeployment, czyli przeniesienie podwładnych do innych działów. To szansa na rozwój dla obydwóch stron.