Antykoncepcja hormonalna – badania kontrolne krwi

Antykoncepcja hormonalna – zagrożenia

Jeżeli kobieta stosuje antykoncepcję hormonalną, powinna regularnie kontrolować stan swojego zdrowia. Powinna nie tylko regularnie badać się u ginekologa, ale również sprawdzać wyniki krwi, które pozwolą ocenić prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Stosowanie hormonalnej antykoncepcji może wywołać w organizmie sporo zmian, które niekoniecznie są niebezpieczne. Kobiety bardzo różnie reagują na przyjmowanie hormonalnej antykoncepcji, czasem rekcje organizmu, zaskakują samą kobietę, niektóre kobiety wcale nie mogą jej stosować. Działanie antykoncepcji hormonalnej może wprowadzić nieznaczne zmiany związane z funkcjonowaniem wątroby, przemianami lipidów i cholesterolu oraz zmianami krzepliwości krwi. W związku z tym kobieta, która przyjmuje hormonalną terapię zastępczą powinna kontrolować stan i funkcjonowanie wątroby, metabolizm lipidów i krzepliwość krwi.

Niezbędne badania krwi

1. Aminotransferaza alaninowa (ALT)

2.  Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

3. Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – to są niezbędne enzymy wątrobowe. Badania tych enzymów wykonuje się jako przesiewowe badania w kierunku diagnostyki chorób wątroby.

Zgodnie z ostrzeżeniami i zapisem skutków ubocznych dla hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w trakcie ich przyjmowania może dojść do uszkodzenia wątroby (zresztą przyjmowanie innych leków może działać podobnie). Przyjmowanie ich podwyższa ryzyko zachorowania na kamicę żółciową, czy innych zmian chorobowych wątroby. Więc tak bardzo istotne jest kontrolowanie pracy wątroby w trakcie stosowania antykoncepcji hormonalnej.

4. Bilirubina całkowita – oznaczanie jej poziomu służy do rozpoznawania i kontroli stanu i chorób dróg żółciowych i wątroby, które często przebiegają z objawami żółtaczki. Poziom bilirubiny powinien być oznaczony, ponieważ przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej może zmienić polekowe funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych aż do uszkodzenia wątroby włącznie.

5. Czas protrombinowy (PT), to badanie ma na celu ocenę układu krzepnięcia. Wydłużenie czasu protrombinowego występuje w przebiegu chorób przewlekłych miąższu wątroby. Wśród wielu przyczyn tej choroby jest też długotrwałe przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej

6. Profil lipidowy

  • Cholesterol całkowity
  • Trójglicerydy
  • Cholesterol HD
  • Cholesterol LDL

To są znane badania, które robi się rutynowo przy zaburzeniach układu sercowo – naczyniowego, miażdżycy. W tym przypadku, przy braniu hormonalnej antykoncepcji robi się je w tym samym celu. Konieczna jest ocena pracy układu lipidowego organizmu oraz zagrożenia rozwojowi miażdżycy. Jest to bardzo ważne badanie kontrolne. W trakcie przyjmowania hormonalnej antykoncepcji istnieje realne ryzyko zaburzeń w prawidłowej gospodarce lipidowej. Mogą wystąpić zmiany w stężeniu poszczególnych frakcji. Zdarza się, że zostaje zmniejszone stężenie tzw. „dobrego” cholesterolu (HDL).

Hormonalna terapia zastępcza nie zawsze może być prawidłowo dobrana do indywidualnego stanu zdrowia kobiety lub jest nieodpowiednio stosowana. Aby skontrolować, czy nie ma ujemnych skutków na organizm, należy regularnie kontrolować wyniki krwi.