Radioterapia – czym jest, jakie są jej rodzaje?

Najczęściej stosowanym w radioterapii promieniowaniem elektromagnetycznym jest promieniowanie X, które dużo skuteczniej uszkadza komórki nowotworowe aniżeli komórki zdrowe. Ta właściwość promieniowania została wykorzystana w procesie leczenia nowotworów. Radioterapię stosuje się zazwyczaj w skojarzeniu z innymi metodami leczenia. Dobre rezultaty leczenia daje równoczesne stosowanie z chirurgią i chemioterapią.

Rodzaje radioterapii

Radioterapia jest leczeniem miejscowym, to znaczy, że ma wpływ na komórki nowotworowe w określonym rejonie. Ze względu na umiejscowienie źródła promieniowania rozróżniamy dwa rodzaje radioterapii. Najczęściej w walce z nowotworem stosuje się teleradioterapię polegająca na naświetlaniu chorego miejsca z pewnej odległości. Stosując promieniowanie zewnętrzne, wielokrotne naświetla się miejscowo komórki nowotworowe. Zewnętrzne źródło promieniowania stosuje się w przypadku mniej agresywnych postaci nowotworu.  Drugim sposobem jest brachyterapia polegająca na umieszczeniu implantu z materiałem radioaktywnym bezpośrednio przy guzie, co daje większą skuteczność działania. W obu przypadkach proces leczenia odbywa się pod kontrolą specjalistów z radioterapeutą na czele. Zależnie od indywidualnego przypadku można zastosować oba rodzaje radioterapii lub w skojarzeniu z chirurgią i chemioterapią.

Skuteczność i dostępność radioterapii

Leczenie chorób nowotworowych jest jedną z gałęzi medycyny nuklearnej. W urządzeniach medycznych wykorzystuje się pierwiastki radioaktywne. Ze względu na rodzaj schorzenia, a także na stopień skomplikowania urządzeń służących do wykonywania procedur medycznych, leczenie należy podjąć w specjalistycznych placówkach medycznych. Do takich należą bez wątpienia centra medyczne Affidea Polska wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Wykwalifikowany zespół specjalistów zapewnia pacjentom kompleksową terapię, łączącą w leczeniu onkologicznym radioterapię z chirurgią, chemioterapią i leczeniem hormonalnym. Sukces leczenia onkologicznego polega na dokładnym zlokalizowaniu i zniszczeniu komórek rakowych, przy jednoczesnej maksymalnej ochronie jak największej ilości komórek zdrowych. W leczeniu chorób nowotworowych występują niestety powikłania związane z napromieniowaniem pacjenta. Do typowych, najwcześniej odczuwalnych powikłań należą: zaczerwienienia skóry, wypadanie włosów, utrata apetytu, poczucie zmęczenia i inne. Istotą leczenia chorób nowotworowych jest zastosowanie najmniejszej, skutecznej dawki promieniowania umożliwiającej likwidację komórek rakowych. Skuteczność leczenia radioterapią w zależności od umiejscowienia i rodzaju schorzenia waha się od 24 do 91%. Najnowocześniejszy, bardziej precyzyjny sprzęt oraz nowej generacji preparaty farmakologiczne umożliwiają zespołom specjalistów coraz skuteczniejszą walkę z rakiem.