Na co najczęściej chorują zwierzęta hodowlane – zagrożenia zdrowotne w hodowli drobiu

Hodowla zwierząt gospodarczych to niezwykle popularne zajęcie w naszym kraju, którym zajmuje się całkiem pokaźny odsetek społeczeństwa. Hodowcy pozyskują mleko, mięso, czy materiały wykorzystywane w przemyśle garbarskim. Niestety taka praca wiąże się również z dużym ryzykiem związanym z epidemiami chorób, które wśród zwierząt gospodarczych występują szczególnie często. Na całe szczęście zagrożenia zdrowotne w hodowli drobiu, bydła, czy innych zwierząt gospodarczych można ograniczać, a podstawą takiego działania jest odpowiednia dieta.

Najczęstsze choroby zwierząt hodowlanych

Jeżeli chodzi o konkretne choroby, które stanowią zagrożenie dla poszczególnych gatunków zwierząt, to możemy wyróżnić ich bardzo wiele. Będą to zarówno zagrożenia zdrowotne w hodowli drobiu, jak również choroby, które występują u bydła, czy trzody chlewnej. Tylko najpopularniejsze z nich to choroba błon śluzowych, pomór bydła, nekrobacyloza, tyfus kur, salomonnelloza, czy znana wszystkim ptasia grypa.

Niektóre atakują znienacka, inne można poznać po objawach dużo wcześniej – lekarze weterynarii alarmują, by szczególnie w dużych gospodarstwach reagować bardzo szybko oraz nie czekać, jeżeli zaobserwuje się dziwne zachowanie i samopoczucie zwierząt. Większość to choroby zakaźne, które dziesiątkują stada w przeciągu kilku dni. Zagrożenia zdrowotne w hodowli drobiu, bydła, czy trzody chlewnej wynikają najczęściej z nieodpowiednich warunków sanitarnych.

Zagrożenia zdrowotne w hodowli drobiu

Większość z chorób przenosi się poprzez przewód pokarmowy. Mogą być to bakterie wirusy i grzyby – w zależności od rodzaju choroby. Do zakażeń dochodzi najczęściej poprzez kał, wodę, paszę, sprzęt, a nawet środki transportu. Niestety masowa hodowla kur i trudności związane z utrzymaniem czystości sprzyjają zagrożeniom zdrowotnym w hodowli drobiu.

Wirusy i grzyby mogą występować w paszy dla każdego rodzaju zwierząt – wynika to w głównej mierze z niedopatrzeń podczas hodowli lub złego sposobu przetwarzania danej paszy, czy jej przechowania. W tym przypadku pomocne mogą okazać się specjalne sorbety paszowe, czyli substancje podawane zwierzęta wraz z paszą, które mają za zadanie odkażać żywność i chronić przed zachorowaniami i przenoszeniem się zagrożeń zdrowotnych w hodowli drobiu. 

Jak chronić się przed zagrożeniami zdrowotnymi w hodowli drobiu?

Jeśli chodzi o zagrożenia zdrowotne w hodowli drobiu, bydła, czy trzody chlewnej, nie bez znaczenia będzie również rodzaj stosowanej paszy. To właśnie dlatego warto korzystać ze specjalnych mieszanek, które oprócz składników energetycznych i budulcowych dostarczają zwierzętom szereg składników mineralnych i witamin.

Odpowiednio przetworzona pasza pozwoli uniknąć zachorowań, jak również zwiększyć odporność w przypadku zakażenia całego stada. To bardzo ważne, aby utrzymać dzięki temu dobry stan zdrowia dla całej hodowli w długim okresie czasu. Pamiętajmy, że to, w jakiej kondycji zdrowotnej są zwierzęta, wpływa na jakość mięsa, mleka, czy innych produktów, których pozyskiwanie i wytwarzanie jest związane z hodowlą gospodarczą, a które następnie my spożywamy, czy podajemy innym, między innymi swoim dzieciom. To właśnie dlatego wartościowa dieta dla zwierząt hodowlanych powinna leżeć w interesie rolnika, który nie chce narażać się na starty związane z zachorowaniami w swoim gospodarstwie.