Badanie CRP

CRP to białko C-reaktywne (białko ostrej fazy), glikoproteina produkowana przez wątrobę, komórki tłuszczowe i w ściankach tętnic. Jest to reakcja obronna organizmu na stany zapalne, a białko CRP bierze udział w neutralizacji czynnika zapalnego i pobudzaniu odporności. Stężenie CRP we krwi wzrasta w stanach zapalnych, dlatego badanie CRP jest wygodnym wskaźnikiem rozpoznania zapalenia oraz kontroli jego fazy.

Normy CRP

Prawidłowa zawartość białka CRP we krwi powinna utrzymywać się na poziomie 0,08 do 3,1 mg/l. Osoby mające nadciśnienie tętnicze, otyłe, palące tytoń mogą mieć wyższy poziom, ale powinien być niższy od 10 mg/l. Również wiek, stosowana dieta, rasa wpływają na poziom CRP. Jeżeli CRP przekroczy stężenie 10 mg/l można uznać, że zaczął się stan zapalny.

Wysokie CRP – przyczyny

Wysokie CRP występuje przy infekcji, dlatego podejrzenie infekcji jest wskazaniem do wykonania badania CRP. Można je również wykonać dla oceny skuteczności leczenia infekcji. Przyczyny wysokiego CRP:

 • infekcje, zapalenia
 • ciąża
 • zawał serca
 • niewydolność nerek
 • choroby tkanki łącznej
 • rozwój miażdżycy
 • nowotwory
 • choroby sercowo-naczyniowe.

Przy zakażeniach wirusowych nie ma podwyższonego poziomu białka CRP.

Co oznacza wsyokie CRP

 • Powyżej 10 mg/l – w organizmie rozwija się stan zapalny, infekcja.
 • CRP podwyższone, ale nie większe od 40 mg/l – występuje w ciąży, przy infekcji wirusowej lub zapaleniu.
 • CRP wysokie, ale poniżej 200 mg/l oznacza infekcję bakteryjną.
 • CRP wyższe aż do 500 mg/l występuje przy ciężkich infekcjach bakteryjnych i oparzeniach.

Bardzo wysokie CRP w powiązaniu z wysokim OB to również sygnał do szukania nowotworu, który na tym etapie może jeszcze nie dawać innych oznak. W przypadku przewlekłych chorób zapalnych oznaczanie stężenia CRP może nie być przydatne, ponieważ waha się w bardzo szerokich granicach 10-1000 mg/l. Uwaga – precyzyjna i ostateczna interpretacja wyniku badania CRP nalezy do lekarza.

Stężenie CRP – ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Jeśli badanie CRP wykonuje się w stanie wolnym od infekcji i stanów zapalnych, to wówczas stężenie CRP może służyć do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego (zawał serca, udar niedokrwienny, nagła śmierć sercowa). Nie można oceniać tego ryzyka dla osób z przewlekłym stanem zapalnym, który również podwyższa poziom białka CRP.

Przyjmowanie leków a stężenie CRP

Poziom CRP obniżają statyny przyjmowane w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu, podobnie działają fibraty i betablokery. Aspiryna przyjmowana w leczeniu stanów zapalnych nie wpływa na poziom CRP.