Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to nie obowiązek prawny każdego obywatela – przede wszystkim powinniśmy sami chcieć udzielać takiej pomocy, gdy znajdziemy się obok osoby, której możemy uratować czyjeś życie.

Aby móc nieść komuś pomoc, należy mieć przynajmniej minimum wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy i wiedzieć jakie działania podjąć i w jakiej kolejności.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatycznej defibrylacji zewnętrznej

1. Oceń reakcję

Potrząśnij delikatnie za ramiona poszkodowanego i zapytaj głośno: „Czy wszystko w porządku”?

Jeżeli brak reakcji – sprawdź oddech

 • udrożnij drogi oddechowe, delikatnie odchylając głowę do tyłu
 • sprawdź oddech przez ok. 10 sekund- powinno się wyczuć co najmniej 2 wyraźne oddechy
 • słuchając wydychanego powietrza
 • patrząc na ruchy klatki piersiowej
 • próbując poczuć wydychane powietrze

2a. Jeżeli oddech jest prawidłowy

 • ułóż chorego w pozycji bocznej
 • pozostań przy chorym
 • kontroluj czy prawidłowo oddycha
 • Wezwij pogotowie

2b. Jeżeli brak oddechu lub oddech jest nieprawidłowy

 • zadzwoń 999 lub 112 i wezwij pomoc
 • sprowadź defibrylator AED (jeżeli jest w pobliżu)

3b. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO)

 • Połóż ręce na środku klatki piersiowej
 • Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej
 • Uciskaj mocno na głębokość 5-6 cm z częstotliwością 100-120/min
 • Przyłóż szczelnie usta do ust poszkodowanego (użyj maseczki do sztucznego oddychania)
 • Wdmuchuj powietrze jednostajnie, aż klatka piersiowa uniesie się
 • Wykonaj następny oddech, gdy klatka piersiowa opadnie
 • Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej
 • Po każdych 30 uciśnięciach wykonaj 2 oddechy
 • Jeżeli nie masz możliwości prowadzenia oddechu, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej bez przerwy

Jeśli defibrylator AED jest dostępny (jeśli nie – kontynuuj RKO)

4. Włącz defibrylator i naklej elektrody

 • Wykonuj ściśle polecenia defibrylatora
 • Jedną elektrodę przyklej pod lewą pachą
 • Drugą elektrodę przyklej pod prawym obojczykiem, obok mostka
 • Jeżeli jest więcej niż jeden ratownik, nie przerywaj RKO – bądź gotowy na zmiany co 2 minuty
 • Nie dotykaj chorego:
  – w czasie defibrylacji
  – w czasie analizy rytmu serca przez defibrylator

5. Wykonaj defibrylację

Jeśli defibrylator wyda polecenie defibrylacji:

 • sprawdź, czy ktokolwiek nie dotyka chorego
 • naciśnij migający klawisz
 • postępuj zgodnie z poleceniami defibrylatora
 • jeżeli chory zaczyna się poruszać, oddycha prawidłowo, reaguje na głos, otwiera oczy, przerwij resuscytację
 • jeżeli chory nadal jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bezpiecznej

Pozostań przy chorym, kontroluj, czy oddycha prawidłowo i czekaj pogotowie.

PAMIĘTAJ

Jeżeli zatrzyma się akcja serca i nikt nie udzieli choremu pierwszej pomocy, to jego szanse na przeżycie maleją o 10% w każdej minucie. W związku z tym tak bardzo ważne jest jak najszybsze wezwanie pogotowia oraz podjęcie w międzyczasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Im wcześniejsze rozpoczęcie defibrylacji oraz niezwłoczne wdrożenie prawidłowych czynności ratujących życie.

Numery alarmowe w Polsce

999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
997 – policja
112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy

Wskazówki dla osób, które nie zajmują się zawodowo ratownictwem: ’

 • Oceń bezpieczeństwo i ewentualne podejmij działania, które mają na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia, chorego i samego ratującego (ruch uliczny, prąd, zwierzęta, ludzie).
 • Jeśli jest taka możliwość , to należy zabrać ze sobą apteczkę np.. z samochodu i używać zawartych w niej rękawiczek jednorazowych i maseczki do sztucznego oddychania.

Udzielanie pierwszej pomocy jest stresujące, dlatego ważne aby dobrze poznać zasady jej udzielania.