Czym różni się psychiatra od psychologa? Poznaj różnice

Psychika to całokształt cech i procesów związanych z emocjami, intelektem, temperamentem i nabytym doświadczeniem życiowym człowieka. Zespół tych cech indywidualnych tworzy osobowość odróżniającą od innych ludzi. Psychika jest na tyle skomplikowana, że poznanie wszystkich jej mechanizmów najprawdopodobniej nigdy nie będzie możliwe. Zgłębianiem ludzkiej psychiki i pomocą w rozwiązywaniu związanych z nią problemów zajmują się wykwalifikowani specjaliści a mianowicie: psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy. Specjalności te łączy zbliżona sfera działalności a dzieli zakres udzielenia skutecznej pomocy oraz posiadane wykształcenie specjalistyczne.

Kim jest psycholog? Czym się zajmuje? 

Żeby zdobyć zawodu psychologa należy ukończyć 5 letnie studia magisterskie z psychologii. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka, poprzez profesjonalną pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i psychologicznymi. Psycholog udziela wsparcia w szczególnie trudnych momentach życiowych jak żałoba, ciężka choroba, utrata pracy itp. Pomaga w leczeniu uzależnień, zaburzeń lękowych, nerwic i depresji. Poprzez konsultacje doraźne, indywidualne i grupowe pomaga pokonać bieżące trudności ułatwia powrót do normalnego funkcjonowania. Posługując się testami psychologicznymi może wydawać orzeczenia i stawiać diagnozy psychologiczne. Psycholog nie może leczyć zapisywać środków farmakologicznych ani prowadzić psychoterapii, jeśli nie posiada dodatkowych uprawnień.

Kim jest psychoterapeuta? Czym się zajmuje?

Psychoterapeuta to najczęściej osoba, która ukończyła szkolenie specjalistyczne z zakresu psychoterapii już po uzyskaniu tytułu magistra psychologii. Uprawnienia zakresu psychoterapii mogą uzyskać również osoby z dyplomem lekarskim, pielęgniarskim lub z zakresu psychologii, pedagogiki i resocjalizacji. Psychoterapia jest zbiorem technik wykorzystywanych do leczenia lub wspomagania leczenia schorzeń psychologicznych. Opiera się na kontakcie terapeuty z pacjentem w cyklu regularnych spotkań. Celem jest zmiana zachowań i postaw pacjenta, polepszenie codziennego funkcjonowania, redukcja uciążliwych objawów i poprawa jakości życia. Psychoterapeuta stara się poznać i zdefiniować problem pacjenta a następnie dobrać odpowiedni model postępowania. Jeśli uzna, że konieczna jest farmakoterapia kieruje pacjenta do lekarza psychiatry.

Kim jest psychiatra? Czym się zajmuje?

Żeby zostać psychiatrą należy ukończyć 6 letnie studia lekarskie oraz specjalizację z zakresu psychiatrii. Psychiatra jest lekarzem zajmującym się wykrywaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Posiada on wiedzę niezbędną do leczenia schorzeń psychicznych, wpływu środków farmakologicznych na psychikę i ciało osoby leczonej. Może on prowadzić tak zwaną farmakoterapię, wypisywać recepty i wystawiać zwolnienia lekarskie. Psychiatra konsultuje wszelkie zmiany dawek leków i ich odstawienia, efekty uboczne, dawkowanie leków psychotropowych. Zobacz: https://scanmed.pl/specjalizacje/psychiatria

Gdzie szukać pomocy specjalistycznej?

Tempo życia sprawia, że coraz więcej osób ma problemy ze sprawnym funkcjonowaniem i szuka pomocy specjalistycznej u psychologa. Zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, wypalenie zawodowe i inne, to problemy z którymi pomoże uporać się specjalista na przykład w Centrach Medycznych Scanmed S.A. w wielu miastach.