Czy wyleczenie bezsenności jest możliwe?

Bezsenność, czyli najogólniej mówiąc zaburzenia snu, to dość powszechny problem, z którym boryka się niestety coraz większa część społeczeństwa. Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii informuje, że na bezsenność przewlekłą, czyli taką, która trwa dłużej niż okres jednego miesiąca, cierpi od 9% do 15% społeczeństwa w krajach rozwiniętych. Z kolei 15% – 20% ludności skarży się na tę dolegliwość trwającą krócej niż cztery tygodnie. To dość uciążliwa przypadłość, która utrudnia normalne funkcjonowanie i pogarsza jakość życia. Czy wyleczenie bezsenności jest możliwe?

Określenie przyczyny bezsenności

Określenie przyczyny problemu jest bardzo ważne i kluczowe, aby móc podjąć właściwe leczenie. Bezsenność może mieć rozmaite podłoże. Wyróżnia się kilka grup przyczynowych: zewnętrzne (np. uporczywe światło latarni za oknem), somatyczne (np. nocne parcie na pęcherz), psychogenne (silne stresy, kryzysy itp.), psychotyczne (tu przyczyną może być przykładowo depresja, urojenia albo lęki), neurogenne (spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego) i toksyczne (konsekwencja nadużywania używek, np. kawy z kofeiną). Bezsenność może być również wynikiem połączenia kilku problemów. Ryzyko wystąpienia bezsenności jest dość wyrównane u każdego. Jednak istnieje kilka grup osób, u których jest ono większe. Zaliczane są tu osoby chorujące na depresję, pracownicy zmianowi, kobiety po menopauzie i osoby starsze. Zawsze więc leczenie bezsenności powinno być poprzedzone m.in. wnikliwym wywiadem lekarskim.

Światła za oknem wpływają na bezsenność

Leczenie bezsenności

Technika leczenia bezsenności musi być ściśle związana z przyczyną, która ją wywołuje. Podstawową metodą leczenia przewlekłego stanu uważa się niefarmakologiczną terapię poznawczo – behawioralną (CBT), która umożliwia wyeliminowanie czynników powodujących bezsenność. Przypadłość tę można leczyć również farmakologicznie. Zawsze leki muszą być dobrane przez lekarza indywidualnie do pacjenta, jego wagi i stopnia nasilenia objawów. Najczęściej korzysta się z pomocy środków przeciwdepresyjnych w niewielkich dawkach, leków przeciwhistaminowych albo przeciwpsychotycznych. Dobre efekty przynosi również leczenie psychologiczne. Jeżeli podejrzewasz więc, że cierpisz na bezsenność, to nie zwlekaj i nie męcz się brakiem snu – udaj się do specjalisty, który postawi odpowiednią diagnozę i dobierze najodpowiedniejszy sposób leczenia.