Prawo medyczne. Te słowa nie zawsze są jednoznaczne

Zarówno w prawie, jak i w medycynie, precyzyjne dobieranie słownictwa ma niebagatelne znaczenie. Zła interpretacja pojęć może doprowadzić do mniej lub bardziej poważnych konsekwencji. Oto kilka podstawowych sformułowań z zakresu prawa medycznego, które warto znać, gdy stajemy w obliczu problemów prawnych.

Chory to nie zawsze pacjent

Prawo medyczne podaje definicję pacjenta jako osoby, która korzysta lub zwraca się o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez odpowiedni podmiot (np. szpital) lub specjalistę (osobę wykonującą zawód medyczny).

Pacjentem nie jest więc każdy chory lub potrzebujący pomocy – jeśli dana osoba nie korzysta lub nie wyraziła zgody na udzielanie jej wskazanych świadczeń, w świetle prawa ma ona jedynie status „osoby chorej”.

Osoba wykonująca zawód medyczny

W tej definicji mieści się nie tylko lekarz i pielęgniarka, lecz także… masażysta lub kosmetyczka. Osoba wykonująca zawód medyczny to bowiem osoba, która:

  • Podlega pod ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub o zawodach pielęgniarki i położnej. W tej kategorii odnajdziemy lekarza, położną, ratownika medycznego, fizjoterapeutę, pielęgniarkę czy dentystę.
  • Posiada wymagane prawem wykształcenie lub kwalifikacje. Będzie to np. dietetyk, terapeuta uzależnień, technik dentystyczny, psychoterapeuta lub technik farmacji.
  • Nie spełnia powyższych warunków, ale jest uznawana za osobę wykonującą zawód medyczny. W tym katalogu jest: kosmetyczka, opiekun medyczny, masażysta, opiekun osób starszych albo np. asystentka dentystyczna.

Czynności medyczne

To pojęcie również może przysporzyć kłopotów interpretacyjnych. Uporządkujmy więc definicję. Czynności medyczne to:

  • Czynności i zabiegi lecznicze, czyli te, które służą profilaktyce, ratowaniu zdrowia, jego zachowaniu, przywracaniu lub poprawie. W tej kategorii znajdzie się np. wszczepienie implantu słuchowego albo konsultacja kardiologiczna.
  • Czynności nieterapeutyczne, czyli takie, które nie leczą, ale mają wpływ na utrzymanie zdrowia lub życia pośrednio. Przykładem czynności nieterapeutycznej jest np. pobranie krwi do badania.
  • Czynności o charakterze estetycznym podejmowane po to, by poprawić, polepszyć lub zmienić wygląd, czyli np. odsysanie tłuszczu albo zabiegi kosmetyczne.

Co istotne dla zdefiniowania czynności medycznych, muszą być one realizowane przez opisaną wyżej osobę wykonującą zawód medyczny. Jeśli podejmie się jej osoba nieuprawniona lub niewykwalifikowana, to w świetle przepisów prawa będzie wtedy „usługą związaną z ingerencją w ludzkie ciało”.

prawo medyczne - ZSadwokaci Bolesławiec

Prawo medyczne – Kancelaria, która podejmie się trudnego zadania

By prawidłowo i skutecznie prowadzić sprawy z zakresu prawa medycznego, trzeba specjalizować się i mieć doświadczenie w tym zakresie. Bez względu na to, czy chodzi o prawa pacjenta, obowiązki medyków, odpowiedzialność cywilną lub karną za tzw. „błędy w sztuce”, udzielanie świadczeń zdrowotnych czy odpowiedzialność służbową, warto zdać się na wsparcie kancelarii prawnej, która posiada odpowiednie kompetencje z zakresu prawa medycznego.

Jedną z nich jest kancelaria adwokacka z Bolesławca – ZSadwokaci, która skutecznie prowadzi sprawy medyczne. Dowiedz się więcej – wejdź na stronę internetową ZSadwokaci.pl i skontaktuj się z ekspertami.