Odszkodowanie za błędy medyczne – krok po kroku

W pracę lekarza, a nawet wielu innych pracowników służby zdrowia, zawsze wpisane jest ryzyko popełnienia błędu. O ile nie budzą wątpliwości czynniki przypadkowe, które przecież mogą wydarzyć się zawsze, o tyle zaniedbania i błędy umyślne zawsze powinny być piętnowane. Na szczęście w polskim prawodawstwie dużo w tej materii się zmienia, a wnioski o odszkodowanie za błędy medyczne są coraz częściej rozpatrywane pozytywnie.

Błąd lekarski czy też błąd medyczny?

Wbrew pozorom powyższe nazewnictwo dotyczy tak naprawdę dwóch odrębnych pojęć. Błąd medyczny jest terminem bardzo uogólnionym. Co więcej, dotyczy on wszystkich pracowników służby zdrowia! Jeśli więc w trakcie np. pobrania krwi pacjent został zakażony poprzez wielokrotnie używaną igłę, będzie on mógł domagać się odszkodowania za błąd medyczny. Jeśli jednak błąd popełnił lekarz, to wspomniane odszkodowanie będzie już dotyczyło błędu lekarskiego. Składając wniosek, warto dokładnie „trzymać się” tej terminologii.

Kto wnioskuje, a kto wniosek przyjmuje?

Wnioskodawcą może być poszkodowany pacjent lub – w przypadku śmierci na skutek błędu – jego bezpośredni spadkobiercy. Od nowego roku wniosek ten można składać do działającej przy wojewodzie komisji. Jej zadaniem będzie rozpatrzenie, czy faktycznie błąd ten miał miejsce. Po rozpatrzeniu wniosku wspomniana komisja podejmie decyzję o ewentualnej wypłacie odszkodowania.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

Wniosek o odszkodowanie za błąd lekarza powinien zawierać szereg precyzyjnych informacji, na podstawie których możliwe będzie dokładne zidentyfikowanie problemu. Należą do nich:

  • dane osobowe wnioskodawcy, wraz z danymi wymaganymi do korespondencji,
  • dane skarżonej osoby (z uwzględnieniem rodzaju popełnionego błędu),
  • dane dotyczące samego błędu, jego formy, a także okoliczności, w trakcie których został on popełniony,
  • orientacyjną wysokość odszkodowania, jakiego oczekuje wnioskodawca.

Sporządzając wniosek o odszkodowanie za błąd medyczny, należy pamiętać o obowiązkowej opłacie w wysokości 200 złotych. Jest ona wnoszona na konto stosownego dla sprawy Urzędu Wojewódzkiego. Jej wpłata jest jednym z warunków formalnych, umożliwiających późniejsze rozpatrzenie wniosku.

Maksymalna wysokość odszkodowania – na ile można liczyć?

Co ważne – maksymalny limit należnego pacjentowi odszkodowania jest ściśle określony przez prawo. Osobom, którym z różnych względów mogłoby przysługiwać wyższe odszkodowanie, powinny dociekać swoich praw w sądzie.

I tak, w przypadku błędu skutkującego zakażeniem, rozstrojem zdrowia bądź uszkodzeniem ciała, pacjent może liczyć na maksymalnie 100 tysięcy złotych. Na trzykrotnie wyższą kwotę mogą liczyć bliscy osoby zmarłej. Oczywiście – tak jak było to zaznaczone wcześniej – mowa tu tylko o spadkobiercach.

Co dalej?

Jeśli wniosek nie zawiera błędów formalnych, będzie on rozpatrywany przez okres około czterech miesięcy. Po jego rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi osobie poszkodowanej (bądź jej spadkobiercom), komisja będzie miała jeszcze tydzień na sporządzenie stosownego uzasadnienia podjętej decyzji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma (ze strony ubezpieczyciela szpitala) propozycję wypłaty odszkodowania. W przypadku braku zgody na wypłatę wspomnianej kwoty, strona poszkodowana może wnieść sprawę do sądu. Jeśli jednak kwota ta jest dla danej osoby satysfakcjonująca, składa ona oświadczenie, iż w przypadku wypłaty stosownej kwoty nie będzie już żądać dodatkowych środków z tego tytułu.

Podsumowując, odszkodowanie za błąd medyczny z pewnością nie zwróci nikomu zdrowia, ale jest to przynajmniej wyraz sprawiedliwości w stosunku do osoby poszkodowanej.