5 korzyści centralnych systemów medycznych

Centralne systemy medyczne to nowoczesne rozwiązania, których zadaniem jest ułatwienie i usprawnienie zarządzania placówkami medycznymi. Wykorzystanie do tego celu nowoczesnych osiągnięć techniki pozwala usprawnić wszystkie procesy zachodzące w placówce, ułatwić przepływ informacji oraz podnieść poziom świadczonych usług. Centralne systemy medyczne pozwalają poprawić komfort pracy lekarzy oraz ułatwić im wykonywanie obowiązków zawodowych.

Centralne systemy medyczne zbierają wszystkie dane w jednym miejscu

Jedną z najważniejszych zalet centralnych systemów medycznych jest gromadzenie przez nie w jednym miejscu wszystkich danych medycznych i statystycznych. Ułatwia to uzyskanie dostępu do potrzebnych informacji oraz sprzyja utrzymaniu porządku w dokumentacji. Przechowywanie danych w postaci elektronicznej eliminuje z kolei problem przechowywania papierowej dokumentacji oraz ułatwia i usprawnia proces uzyskania dostępu do poszczególnych danych.

Centralne systemy medyczne są proste i intuicyjne w obsłudze

Nowoczesne centralne systemy medyczne to rozwiązania charakteryzujące się bardzo intuicyjną i prostą obsługą. Mogą być dopasowanie do indywidualnych wymagań poszczególnych placówek medycznych, przez co doskonale spełniają swoją rolę, którą jest usprawnienie funkcjonowania służby zdrowia. Intuicyjność systemów umożliwia pełne zautomatyzowanie ich pracy, co pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie wysiłku pracowników wkładanego w ich obsługę.

Skutecznie rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia

Centralne systemy medyczne to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają nie tylko przechowywać w nich oraz sprawnie uzyskiwać dostęp do całej dokumentacji medycznej zgromadzonej w konkretnej placówce medycznej. Niektóre z tego typu rozwiązań dostępnych na rynku oferują także dodatkową, bardzo przydatną funkcjonalność, jaką jest możliwość szybkiego i skutecznego rozliczania się placówek medycznych z NFZ. Pozwala to na zautomatyzowanie procesu generowania cyklicznych raportów oraz ich dostarczenia do oddziału NFZ.

Kompleksowa obsługa pacjentów i zarządzenie placówką medycznej

Centralne systemy medyczne pozwalają na prowadzenie rejestracji, przechowywanie i modyfikowanie kart pacjentów, spisów recept, wykazu przeprowadzonych zabiegów i wielu innych. Oprócz tego, za ich pomocą możliwe jest także kompleksowe zarządzenie magazynem, apteką i innymi zasobami wchodzącymi w skład konkretnej placówki medycznej. Systemy pozwalają na zautomatyzowanie jej pracy, poprawę komunikacji oraz optymalne zarządzanie poszczególnymi częściami wchodzącymi w jej skład.

Dostęp do systemu z poziomu komputera i urządzeń mobilnych

Nowoczesne centralne systemy medyczne pozwalają uzyskać dostęp do zgromadzonych w nich zasobów nie tylko za pośrednictwem klasycznego komputera, ale także wielu innych urządzeń, w tym także urządzeń mobilnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych system jest wdrażany na posiadanym przez daną placówkę medyczną sprzęcie komputerowym, a następnie może być użytkowany zarówno z poziomu komputera, jak i smartfonów, tabletów oraz pozostałych sprzętów posiadających dostęp do Internetu.