Zaburzenia miesiączkowania

Miesiączka jest to taki rodzaj krwawienia, które występuje u kobiety w ok. 14 dni po jajeczkowaniu. Tak więc bez obserwacji objawów owulacyjnych w cyklu nie ma pewności, że dane krwawienie jest miesiączką. Objawy te pozwolą praktycznie każdej kobiecie zaobserwować czas trwania końcowego okresu dojrzewania pęcherzyka łącznie z jego pęknięciem (faza owulacyjna) oraz ustalić wystarczająco dokładny podział cyklu na fazę przed- i po owulacyjną, co ma istotne znaczenie dla uznania jego prawidłowości lub uchwycenia odchyleń wymagających leczenia.

Jak długo twa cykl miesiączkowy ?

Regularne cykle, czyli normalne trwają 26-32 dni a odstępy pomiędzy nimi są w miarę stałe. Przeciętnie 28 dni, jednak każda kobieta ma własny typ cyklu. Długość trwania cyklu każda kobieta ustala na podstawie rocznego zapisu, przy czym najdłuższy i najkrótszy cykl wyznaczają rozpiętość wahań. Ta rozpiętość wynosi najczęściej 3- 5 dni. Zdarzają się też wahania w granicach 1-7 a nawet 10 dni (najbardziej w okresie przed menopauzalnym).

Największe wahania długości cyklów obserwuje się w kresie po pierwszej w życiu miesiączce, która pojawia się w wieku 11-13 lat (menarche) po ok. 60 cyklach pojawia się względna stabilizacja długości cyklu, chociaż wahania do 10 dni nadal się zdarzają. Jeżeli po tym czasie, nadal utrzymują się nieregularne cykle, dobrze jest skonsultować to z ginekologiem. Przy normalnie przebiegającej miesiączce występuje fizjologiczna utrata krwi < 80 ml.

Zaburzenia miesiączkowania, są przyczyną dolegliwości fizycznych i psychicznych i bardzo częstych wizyt u ginekologa celem wyjaśnienia ich przyczyn i leczenia.

Rodzaje zaburzeń miesiączkowania i ich przyczyny

Nieprawidłowości rytmu krwawień miesiączkowych

Brak miesiączki

Fizjologiczny brak miesiączki
Pierwotny brak miesiączki (do 16 roku życia)
Wtórny brak miesiączki (przez okres dłuższy niż 3 miesiące)
 • opóźnianie się miesiączki, rzadkie miesiączki (długość cyklu> 35 dni)
 • częste miesiączki (długość cyklu < 21 dni)
Przyczyny braku miesiączki
 • stres i stany nerwicowe
 • wyczynowe uprawianie sportu
 • dieta, odchudzanie się, złe odżywianie się
 • intensywna praca, brak odpoczynku
 • zmiany klimatyczne lub stref czasowych
 • zespół policystycznych jajników
 • przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników
 • zrosty w pochwie, w macicy, w szyjce
 • guzy mózgu
 • anoreksja, bulimia
 • choroby tarczycy
 • hyperprolaktynemia
 • zespół Cushinga
 • zespół Sheehana

Nieprawidłowości z obfitością krwawienia

 • skąpe miesiączki (utrata krwi < 30 ml)
 • nadmierne krwawienia:
  • regularne obfite miesiączki – utrata krwi > 100 ml), bardzo obfita miesiączka, miesiączka krwotoczna, występuje regularnie (najczęściej przyczyną są zmiany organiczne: mięśniaki podśluzówkowe, polipy, przerost błony śluzowej macicy, stany zapalne- zaburzenia krzepnięcia krwi)
  • nieregularne, obfite krwawienia miesięczne
 • krwawienia dodatkowe (krwawienia poza cyklem)

Klasyfikowanie zaburzeń miesiączkowych wg WHO

 • Niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa
 • Zaburzenia czynności osi podwzgórze – przysadka
 • Zaburzenia osi podwzgórzowo – przysadkowej wydzielającej prolaktynę
 • Guzy okolicy podwzgórzowo – przysadkowej wydzielające prolaktynę
 • Guzy pozapalne lub pourazowe okolicy podwzgórzowo – przysadkowej
 • Wady lub uszkodzenia macicy
 • Pierwotna niewydolność jajników