jelito grube

Zapalenie wyrostka robaczkowego

Wyrostek robaczkowy to uwypuklenie ściany jelita ślepego, będącego początkowym odcinkiem jelita grubego, jego długość to ok. 8-10 cm. Powszechnie uważany za organ szczątkowy, w świetle ostatnich badań okazało się, że pełni istotną rolę w działaniu układu odpornościowego organizmu człowieka (wytwarzanie przeciwciał klasy IgA). Niedrożność światła wyrostka związana zazwyczaj z zatrzymaniem treści pokarmowej, prowadzi do zapalenia […]