jaskra

Jaskra

Jaskra to choroba, która ma wiele postaci, używa się nawet sformułowania: grupa chorób oczu. W wyniku jaskry uszkodzeniu ulega nerw wzrokowy i może nastąpić pogorszenie lub całkowita i nieodwracalna utrata wzroku. Główna przyczyna jaskry to zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz-gałkowe oraz niedrożność naczyń krwionośnych w obrębie gałki ocznej. Te dwa czynniki przyczyniają się do zaniku nerwu wzrokowego […]