Udar mózgu

Udar mózgu to zespół objawów neurologicznych powstałych w wyniku nagłego zaburzenia krążenia mózgowego. Zaburzenie krążenie prowadzące do udaru mózgu może powstać w wyniku: zatrzymania dopływu krwi do mózgu (zamknięcie, zwężenie lub przerwanie tętnicy doprowadzającej krew do mózgu – udar mózgu niedokrwienny, pęknięcia tętniczki wewnątrz mózgu (potocznie wylew krwi do mózgu) – udar mózgu krwotoczny. Przyjmuje […]

Przyczyny udaru mózgu

Wystąpienie udaru mózgu może byc spowodowane róznymi przyczynami. Udar mózgu – przyczyny Przyczyny udaru mózgu: Udar krwotoczny – pęknięcie tętniaka na jednej z tętnic mózgu, albo pękniecie małej tętniczki mózgowej, Udar niedokrwienny – zwężenie światła tętnicy doprowadzającej krew do mózgu lub jej całkowita niedrożność. Wymienione przyczyny są związane  czynnikami ryzyka udaru, którymi są inne choroby, wady […]

mózg

Wylew krwi do mózgu

Groźniejsza postać udaru to udar mózgu krwotoczny. Udar krwotoczny mózgu Wylew krwi do mózgu lub krótko: wylew, to potoczna nazwa udaru krwotocznego mózgu. Są dwa główne rodzaje krwotoków prowadzących do udaru: Krwotok podpajęczynówkowy, kiedy krew dostaje się do przestrzeni otaczającej mózg. Odpowiada za około 5% udarów mózgu, jest najbardziej niebezpieczny. Krwotok śródmózgowy powstający wewnątrz mózgu. […]