Białaczka

Białaczka to cała grupa nowotworów złośliwych, potocznie zwana nowotworem krwi, związana z rozrostem niedojrzałych komórek układu krwiotwórczego, który prowadzi do zaburzeń jakości krwi. Chore komórki (niedojrzałe) wypierają te komórki krwiotwórcze, z których tworzą się m.in. czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. Jeśli komórek niedojrzałych jest zbyt dużo, przedostają się ze szpiku kostnego do krwiobiegu […]

Co oznacza podwyższone P-LCR i PDW w wynikach morfologii?

Morfologia krwi, czyli badanie składu i jakości krwi jest jednym z ważniejszych badań diagnostycznych w profilaktyce i wykrywaniu chorób. Wśród różnych wskaźników znajdują się również te dotyczące płytek krwi, między innymi P-LCR i PDW. Trombocyty – płytki krwi Trombocyty (płytki krwi, PLT) są niewielkimi elementami składowymi krwi, o strzępiastej budowie, fragmentami komórek pozbawionymi jądra komórkowego. […]