Sprzęt rehabilitacyjny – finansowanie

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z prawem, podlega refundacji. Nie zawsze jest to 100% jego wartości i może wymagać częściowej odpłatności. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny nadzoruje i realizuje Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ udziela dofinansowania do wysokości określonego limitu, a limit ten wyznacza minister zdrowia.

W przypadku, gdy cena danego sprzętu rehabilitacyjnego jest wyższa niż obligatoryjny limit wówczas pacjent musi dopłacić różnicę z własnej kieszeni. Jeżeli kwota ta znajduje się poza zasięgiem pacjenta może on, przynajmniej teoretycznie, wystąpić o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie

Sprzęt rehabilitacyjny to niezwykle pojemny termin. Pod tym określeniem mieszczą się: wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne, gorsety ortopedyczne, materace rehabilitacyjne, aparaty słuchowe, ortezy, cewniki, pieluchomajtki i wiele innych. Jednym słowem sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt ortopedyczny, wyroby medyczne oraz wiele innych środków, których zadaniem jest poprawa jakości życia osobie czasowo lub permanentnie niepełnosprawnej. 

Od marca ubiegłego roku wprowadzono przepis mówiący o możliwości skracania czasu użytkowania wózków inwalidzkich. Oznacza to, że w uzasadnionych wypadkach osoba niepełnosprawna może rozpocząć starania o nowy wózek. Zmieniła się też ilość, wpisana w rozporządzenie, dofinansowanych przez NFZ środków absorpcyjnych. W myśl nowych przepisów np. : pieluchomajtek przysługuje teraz 90 sztuk w stosunku do niedawnych 60 sztuk miesięcznie. Lista dostępnych urządzeń z puli sprzętu rehabilitacyjnego poszerzyła się o wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, wózki stabilizujące plecy oraz głowę, wózki z funkcją pionizacji. W spisie pojawiły się też wyroby medyczne przeznaczone dla pacjentów chorujących na cukrzycę, np. : system do stałego monitorowania choroby w czasie rzeczywistym czy zbiornik na insulinę dla osobistej pompy insulinowej. 

Sklep ortmed.pl do dystrybutor najlepszej jakości sprzętu ortopedycznego.

Aby uzyskać refundację z NFZ należy uzyskać zlecenie od uprawnionego do tego lekarza ( nie musi on podlegać wojewódzkiemu oddziałowi NFZ)  i zrealizować je u producenta lub w sklepie, który ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ.