Skolioza

Nie każde skrzywienie kręgosłupa jest patologiczne, ponieważ kręgosłup ma krzywizny fizjologiczne wykształcone w życiu płodowym lub w pierwszych latach życia dziecka:

  • Kifoza to fizjologiczne wygięcie kręgosłupa do tyłu w odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa kształtujące się w życiu płodowym.  Kifoza piersiowa ma 20-40 stopni, a powyżej tego jest to już stan patologiczny.
  • Lordoza to fizjologiczne wygięcie kręgosłupa do przodu w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Lordoza szyjna kształtuje się w czasie gdy dziecko zaczyna unosić główkę i stabilizuje się ok. 6-go roku życia i wynosi ok. 20-40 stopni. Lordoza lędźwiowa kształtuje się od 2 roku życia do wieku dojrzałości płciowej i ma 30-50 stopni. Wszelkie odchylenia do tych wielkości to stany patologiczne.

Skrzywienie kręgosłupa

Skolioza, czyli skrzywienie boczne kręgosłupa, rzadko bywa wadą wrodzoną (np. przez zrosty żeber albo tzw. zespół Sprengla). Najczęściej u dzieci jest to deformacja samoistna rozwijająca się bez istotnej przyczyny (skolioza idiopatyczna), w niewielkiej części przypadków może być wywołana przez wady wrodzone kości wady wzroku, nierówne długości rąk lub nóg, operacje, porażenie mózgowe. Pewne zachowania mogą skoliozę pogłębić. Asymetryczna postawa ciała np. w trakcie noszenia szkolnej torby, w czasie pisania, zabawy z komputerem oraz w czasie wykonywania ćwiczeń lub prac jednostronnych może pogłębiać skoliozę.

Skolioza narasta najszybciej u dzieci w okresach szybkiego wzrostu, dlatego systematyczne kontrole postawy ciała są niezbędne.

Skolioza – objawy

  • różna długość nóg
  • różna wysokość bioder
  • ramiona na różnej wysokości
  • wystające łopatki (jena więcej od drugiej)
  • garb żebrowy
  • niesymetryczne wcięcie w talii

Leczenie skoliozy

Leczenie skoliozy trwa latami, a jego celem jest zmniejszenie deformacji kręgosłupa (korekcja) lub przynajmniej utrzymanie stanu istniejącego bez pogłębiania skrzywienia. Metody leczenia są różne i dobierane indywidualnie do danego przypadku przez ortopedę. Stosowane są ćwiczenia w odciążeniu, wyciągi, gorsety, gimnastyka korekcyjna a w trudniejszych przypadkach operacja. Gimnastyka to ćwiczenia, które wzmacniają osłabione mięśnie i rozciągają przykurczone aby wspomagać naturalną korekcję postawy. Gorset dobiera lekarz, a działanie gorsetu polega na wymuszaniu odpowiedniego ustawienia kręgosłupa, co ma zapobiegać pogłębianiu deformacji.

Powikłania skoliozy

Oprócz zniekształconego wyglądu skolioza może powodować przewlekłe bóle pleców i trudności w oddychaniu (zaburzenia pracy płuc). Skolioza powoduje zmniejszenie  się klatki piersiowej a przez to zaburzenia pracy serca oraz ucisk na żołądek przez obniżającą się przeponę.