Rola leków opisanych przez Pharmindex 2021 w medycynie

Leki na receptę i postępy w leczeniu pomogły ludziom uniknąć kalectwa i śmierci spowodowanej chorobą, obniżyły ogólne koszty leczenia i od kilkudziesięciu lat obniżyły śmiertelność z powodu chorób serca, udaru mózgu, raka i innych śmiertelnych chorób. Potrzebne są ciągle informacje na temat najczęściej stosowanych i przepisywanych lekach, wraz z dokładnym ich opisem. Takie informacje można znaleźć w często aktualizowanym Pharmindex 2021 – kolejnej edycji, wydanej w tym roku.

Od 1970 r. śmiertelność z powodu chorób serca spadła o prawie 60%, a śmiertelność z powodu udaru spadła o 70%. Śmiertelność z powodu raka spadła o 16% od 1990 r., a śmiertelność z powodu HIV/AIDS spadła o ponad 75% w stosunku do najwyższego poziomu w 1995 r. Ponadto średnia długość życia w krajach rozwiniętych wzrosła z 69,7 lat w 1960 r. do około 80 lat w 2007 roku.

Ponadto wskaźnik 5-letniego przeżycia z powodu raka wzrósł o 26% tylko od 1984 r. I chociaż HIV/AIDS był ósmą najczęstszą przyczyną zgonów w 1996 r., dziś nie znajduje się nawet w pierwszej piętnastce.

Co więcej, z każdej złotówki wydanej na terapię statynami dla osób, które przeżyły zawał serca, aż 9,44 złotego przypada na poprawę zdrowia. Z każdej złotówki wydanej na rutynowe stosowanie beta-blokerów u osób cierpiących na ostry zawał serca, zyskuje się na zdrowiu aż 38,44 złote. A z każdej złotówki wydanej na intensywną kontrolę glikemii u nowo zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą typu 2, aż 3,77 złotego to zysk na zdrowiu.

Komu jest potrzebny Pharmindex 2021?

Stosowanie nowszych kortykosteroidów wziewnych u pacjentów (w tym dzieci) przez rok również zmniejszyło ryzyko hospitalizacji o 50%, liczbę wizyt ambulatoryjnych o 26%, a miesięczne koszty opieki zdrowotnej o 24% na pacjenta. Dodatkowo ze względu na terapie i medycynę badaną i rozwijaną przez przemysł farmaceutyczny, wczesne wykrywanie i lepsze leczenie zwiększyły ogólny 5-letni wskaźnik przeżycia raka o 36% od końca lat 70. XX wieku. Co więcej, średnia długość życia osób z rakiem wzrosła o 3 lata między 1980 a 2000 rokiem, a 86% tego przyrostu przypisuje się lepszemu leczeniu, w tym coraz skuteczniejszym lekom. Większość tych leków opisanych jest w zestawieniu Pharmindex 2021

Bardzo istotne jest, że to nie jest tylko suche zestawienie nazw kolejnych medykamentów, które są dostępne na polskim (a często także na szerszym) rynku. W Pharmindex 2021 lekarz, który ordynuje leczenie, znajdzie również pełną informację na temat ewentualnych zamienników leku, które mają w swoim składzie tę samą substancję czynną, aktualne ceny i dane o refundacji i inne informacje, które mogą ułatwić pacjentowi stosowanie leku.

Medycyna alternatywna – co to takiego? 

Chociaż nie istnieje oficjalna lista tego, co faktycznie obejmuje medycyna alternatywna, określa się tak akupunkturę, homeopatię (podawanie szklanki wody rzekomo zawierającej niewykrywalne pozostałości różnych substancji półtoksycznych), chiropraktykę, ziołolecznictwo, Reiki („nakładanie rąk” lub „energoterapia”), medytację (teraz często nazywana „uważnością”), masaże, aromaterapię, hipnozę, ajurwedę (tradycyjna praktyka medyczna wywodząca się z Indii) i kilka innych zabiegów, które zwykle nie są przepisywane przez lekarzy głównego nurtu. Bardzo często te zabiegi mają za zadanie dodać „duchowy” aspekt do leków, których opisy znaleźć można w Pharmindex 2021.

Doświadczenia medycyny alternatywnej mogą się znacznie różnić. Mogą one obejmować wiele technik, które są początkowo zupełnie niewidoczne dla poddawanego im pacjenta: długie spotkanie wstępne obejmujące wiele szczegółów z historii pacjenta; uspokajająca atmosfera; obszerna dyskusja na temat poprawy diety i ćwiczeń. Stosuje się również silny nacisk na zmniejszenie codziennego stresu.