Po co wykonuje się rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny jest urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce obrazowej. Właściwości tego aparatu umożliwiają ocenę stanu wszystkich wewnętrznych struktur organizmu. Zalicza się do nich m.in. narządy, tkanki, mięśnie oraz układ kostny. Aparat jest bardziej precyzyjny niż rentgen czy tomografia komputerowa. Kiedy jest niezbędne badanie rezonansem?

Co to jest rezonans magnetyczny i na czym polega badanie tym aparatem?

Rezonans magnetyczny (ang. magnetic resonance imaging, MRI) to aparat służący do pełnego obrazowania narządów wewnętrznych człowieka. Istotą jego działania jest pole magnetyczne, które za pomocą fal radiowych łączy się z protonami, czyli jonami wodoru. Są one częścią atomów, które wchodzą w skład komórek ludzkiego organizmu. Po zetknięciu z polem protony ulegają namagnesowaniu, dzięki czemu same mogą chłonąć fale radiowe. W ten sposób stają się źródłem sygnału, który zostaje przemieniony w obraz. Jego kolor różni się w zależności od rodzaju komórek, które miały styczność z protonami. Pozwala to odróżnić rodzaj tkanki widocznej na obrazie, a także ocenić, czy jest ona zdrowa.

Ogromną zaletą rezonansu magnetycznego jest jego nieinwazyjność i nieszkodliwość. Nie wykorzystuje bowiem, w odróżnieniu od obrazu RTG, promieniowania. Stosowane w nim fale radiowe oraz pole magnetyczne są bezpieczne dla organizmu. Można wyciągnąć wniosek, że MRI to bardzo dokładne, skuteczne i bezbolesne badanie diagnostyczne. 

Rezonans magnetyczny ma jednak wady. Ciężko go wykonać osobom z klaustrofobią, o ile nie znajdzie się odpowiedniego dla nich aparatu. W zabudowanych bowiem niektórzy mogą odczuwać dyskomfort. Na szczęście na rynku są też urządzenia otwarte. 

Po co wykonuje się rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny wykorzystuje się do oceny stanu i funkcji wszystkich możliwych struktur wewnętrznych w organizmie człowieka. Do takich zalicza się mięśnie, okalające narządy tkanki miękkie, mózgowie, serce oraz cały układ szkieletowy. Stan narządów wewnętrznych można uwidocznić jeszcze wyraźniej, jeśli choremu zostanie podany środek kontrastowy. Badanie uważa się wtedy za dokładniejsze. 

Rezonans magnetyczny służy diagnostyce szeregu chorób. Potwierdza się nim lub wyklucza:

  • schorzenia ośrodkowego układu nerwowego – MRI pozwala na dokładne uwidocznienie zmian rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego, czyli guzów. Wykorzystywany jest ponadto w diagnostyce chorób neurologicznych;
  • patologie w obrębie rdzenia kręgowego;
  • schorzenia krążków międzykręgowych kręgosłupa i choroby korzeni nerwowych;
  • niektóre schorzenia narządów wewnętrznych, w tym przede wszystkim choroby przewodu pokarmowego, zmiany ogniskowe w obrębie wątroby czy schorzenia układu moczowo-płciowego;
  • MRI serca – rezonans wykorzystuje się w diagnostyce kardiomiopatii, zapaleń mięśnia sercowego i innych schorzeń tego narządu.

Rezonans magnetyczny wymaga skierowania. Jeśli MRI ma być wykonane z użyciem środka kontrastowego, konieczne jest sprawdzenie poziomu kreatyniny we krwi. Ocenia się go tuż przed badaniem, aby sprawdzić, czy chory nie ma dysfunkcji nerek.