Na czym polega badanie wody na obecność Legionelli?

Z uwagi na to, że bakterie z rodzaju Legionella są dość dobrze rozpowszechnione w otaczającym ludzi środowisku, kluczowym w celu uniknięcia zarażenia nimi jest regularne przeprowadzanie badań wody. Na czym ono polega i ile kosztuje?

Na czym polegają badania wody na obecność Legionelli?

Obowiązek badania wody na zawartość Legionelli został wprowadzony i uregulowany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kwestię tę porusza także rozporządzenie z 9.11.2015 roku odnośnie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Rozporządzenie z 2017 roku określa wprost jakie maksymalne ilości bakterii Legionelli mogą znajdować się w instalacjach wodnych, tak aby były bezpieczne dla ludzi.

Zgodnie z ww. przepisami określone podmioty są zobligowane do okresowego przeprowadzania badań wody na obecność Legionelli. Zalicza się do nich przede wszystkim osoby administrujące lub zarządzające budynkami użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego a także przedsiębiorstwa wykonujące działalność leczniczą.

Badanie wody na obecność Legionelli – jak i skąd pobrać?

Badanie wody pod kątem obecności Legionelli powinno być przeprowadzane określoną metodą hodowlaną, jednocześnie akceptowaną przez Inspektorat Sanitarny. Najważniejszym celem badania wody na obecność Legionelli jest wykrycie jej obecności w danej instalacji a w dalszej kolejności (jeśli jej obecność zostanie stwierdzona) podjęcie kroków mających na celu uniknięcie niepożądanych skutków zdrowotnych (w tym wywołania Legioneliozy).

Bakteria ta oznaczana jest w ciepłej wodzie użytkowej rozprowadzanej następnie poprzez instalację w danym obiekcie. Kluczowym do efektywnego i prawidłowego przeprowadzenia badania jest dokładne pobranie próbek. Pobiera się je najczęściej z punktów czerpalnych położonych najbliżej zbiornika ciepłej wody, wypływu ciepłej wody ze zbiornika a także w innych punktach pośrednich.

Próbki czerpanej wody powinny być przelane do uprzednio przygotowanych sterylnych opakowań. Powinny być one także przewożone w temperaturze pokojowej/otoczenia. Woda przeznaczona do badania na obecność Legionelli nie może być w żaden sposób narażona na promieniowanie słoneczne a także zbyt wysoką temperaturę. Nieodpowiedni transport i przewożenie próbek do badania może zaburzyć końcowy wynik analizy.

Próbki do badania można pobrać samodzielnie i w tym celu skorzystać z kupionych w laboratoriach lub sanepidzie opakowań. Jednak z uwagi na złożoność oraz delikatność procesu, warto skorzystać z pomocy specjalistów (np. pracowników laboratorium lub zewnętrznej firmy) która odpowiednio pobierze próbki i bezpiecznie, bez narażania na czynniki zewnętrzne doprowadzi ją do laboratorium.

Czas i koszt badania próbek na obecność Legionelli

Pierwszym etapem po dostarczeniu próbek w celu zbadania ich na obecność Legionelli jest jej dokładne przefiltrowanie. Dodatkowo dokonuje się hodowli bakterii z wody w ściśle określonych, specjalnych warunkach. Ilość bakterii w badanej wodzie można z powodzeniem określić po upływie od 10 do 14 dni. Podczas badania określane są także takie parametry jak ogólna zawartość mikroorganizmów w wodzie, stężenie srebra oraz stężenie miedzi.

Koszt badania wody pod kątem obecności Legionelli może się różnić w zależności od kilku parametrów. Znacznie tańszym będzie samodzielne pobranie próbek wody i dowiezienie jej do punktu badawczego. W przypadku skorzystania z usługi pobrania, dowiezienia oraz interpretacji wyników, łączny koszt badania oscyluje w granicach od 300 do 500 złotych.