Kręgozmyk

Kręgozmyk, inaczej spondylolisteza, to schorzenie kręgosłupa polegające na  przemieszczeniu kręgów leżących wyżej do przodu w stosunku do kręgów leżących poniżej. Powoduje to utratę stabilności kręgosłupa, obniżenie sprawności chorego oraz przewlekłe bóle. Może powodować również wystąpienie objawów neurologicznych.

Kręgozmyk – rodzaje i przyczyny

  • Kręgozmyk węzinowy – (kręgozmyk istmiczny) – powstaje na skutek przerwania węziny łuku kręgowego (spondyloliza) i stanowi połowę przypadków spondylolistezy. Zwykle u pacjentów w wieku 30-40 lat.
  • Kręgozmyk dysplastyczny 0 wrodzony niedorozwój łuków i stawów kręgowych, występuje u dzieci i młodzieży.
  • Kręgozmyk urazowy – rzadko spotykany, powstaje na skutek mechanicznego urazu kręgosłupa.
  • Kręgozmyk zwyrodnieniowy (rzekomy) – typowy dla osób w wieku 50+, rozwija się wskutek zwyrodnienia kręgosłupa i krążka międzykręgowego. Rozwija się tylko do pewnego stopnia, ale jego skutkiem jest ciasnota kanału kręgowego.

Objawy kręgozmyku

Typowe objawy kręgozmyku to bóle miejscowe oraz ból wynikający z ucisku na korzenie nerwowe. Występują one niezależnie od stopnia zaawansowania kręgozmyku. W przypadku niewielkich kręgozmyków rzadko występują  inne objawy dające się zauważyć od razu.  Dopiero przy większym stopniu uskok jest zauważalny i widoczne jest zwisanie pośladków, pojawia się też zaburzenie chodu. Następuje pogorszenie sprawności ruchowej oraz zaburzenia czucia.

Leczenie kręgozmyku

Leczenie kręgozmyku może być zachowawcze lub operacyjne, jeśli zachowawcze nie przynosi rezultatów. Leczenie zachowawcze przy mniejszym stopniu kręgozmyku polega na odciążeniu kręgosłupa i leczeniu farmakologicznym lekami analgetycznymi i detonizującymi, a w drugim etapie rehabilitacji. Konieczne może być zaopatrzenie ortopedyczne.

Kręgozmyk w stopniu zaawansowanym  leczy się operacyjnie, a zakres i rodzaj operacji dobierany jest do konkretnego przypadku i wieku pacjenta (np. stabilizacja i repozycja kręgów, rekonstrukcja węziny).

Rehabilitacja kręgozmyku ma na celu poprawę stabilizacji kręgosłupa. Techniki rehabilitacji oraz ćwiczenia muszą być indywidualnie dobierane przez specjalistów.  Zalecane bywają w tych przypadkach również zabiegi fizjoterapeutyczne.