Jakie są rodzaje insuliny?

Insulina umożliwia skuteczne obniżenie poziomu cukru we krwi. Obecnie na rynku farmaceutycznym dostępne są różne rodzaje insulin. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie terapii do potrzeb danego pacjenta.  i jego trybu życia. Jakie rodzaje insuliny są najczęściej stosowane i jaką pełnią funkcję w leczeniu cukrzycy typu 1 i typu 2?

Czym jest insulina i jak wpływa na funkcjonowanie organizmu?

Insulina to hormon, który jest wytwarzany przez trzustkę. Jego główną funkcją jest regulowanie poziomu cukru we krwi. Jeśli insulina nie jest wytwarzana przez organizm w wystarczającej ilości, w krwiobiegu znajduje się zbyt duża ilość glukozy. Jest to znaczący problem zdrowotny, który może prowadzić do powstania różnych, groźnych dolegliwości, m.in uszkodzeń w obrębie układu nerwowego, chorób serca czy konieczności amputacji kończyn. Różne rodzaje insuliny to remedium na te problemy, na stronie http://diabetyk24.pl można znaleźć więcej informacji dotyczących wpływu insuliny na samopoczucie. 

Jak stosuje się insulinę?

Osoby, które cierpią na cukrzycę – zarówno typu 1, jak i 2 – powinny regularnie mierzyć poziom glukozy we krwi. Dzięki bieżącym pomiarom możliwe jest kontrolowanie cukru i stosowanie insuliny w odpowiednich odstępach czasu. Istnieją trzy podstawowe sposoby podawania insuliny:

  • strzykawka – są bardzo wygodne w przypadku stosowania dwóch rodzajów insuliny. Możliwe jest zmieszanie ich i wykonanie tylko jednego zastrzyku;
  • pióro insulinowe – są przenośne i posiadają niezwykle cienką igłę. Ich stosowanie wiąże się z niewielkim dyskomfortem;
  • pompa insulinowa – jest to najbardziej inwazyjna metoda. Wymaga wprowadzenia małego cewnika pod skórę oraz używania pompy posiadającej zbiorniczek. Podanie insuliny następuje poprzez naciśnięcie guzika.

Różne rodzaje insulin mogą być podawane powyższymi metodami. Ostateczną decyzję należy podjąć ze swoim lekarzem prowadzącym. 

Jakie typy insuliny są zatwierdzone do użytku?

Nie istnieje jedna, najlepsza insulina – rodzaje dostępne na rynku różnią się częstotliwością dawkowania, a także szybkością działania. Precyzyjne informacje dotyczące działania różnych insulin w czasie można znaleźć pod linkiem https://diabetyk24.pl/blog-section/rodzaje-insulin-podzial-insulin-ze-wzgledu-na-czas-dzialania

Zwierzęca, ludzka, analogowa insulina – rodzaje te różnią się między sobą swoim składem i czasem działania. Pierwsze stosowane w medycynie insuliny były pochodzenia zwierzęcego i zdarzało się, że wywoływały reakcje alergiczne. W latach 70. XXw. zaczęto wprowadzać do powszechnego użytku insulinę ludzką – identyczną z naturalnym hormonem pod względem budowy i działania. Z kolei analogi ludzkiej insuliny są produkowane w różnych wariantach – niektóre działają krócej, a inne dłużej. Jakie typy insuliny stosuje się najczęściej?

  • Bardzo szybko działająca – analogowa – stosuje się ją przed samym posiłkiem, a także aby szybko obniżyć poziom glukozy;
  • szybko działająca – przejrzysta – z reguły zalecane jest podawanie jej około 0,5h przed jedzeniem;
  • o przedłużonym działaniu – mętna – lekarze przepisują podawanie jej przed spaniem oraz rano, niezależnie od posiłków;
  • o długotrwałym działaniu – przejrzysta i bezbarwna – w zależności od potrzeb pacjenta podaje się ją raz lub dwa razy na dobę;
  • wstępnie zmieszana – mętna – nie istnieją ogólne zalecenia dotyczące jej podawania. Dawkowanie zależy od potrzeb konkretnego pacjenta. 

Dzięki dostępności różnorodnych insulin, możliwe jest zaplanowanie leczenia, które będzie skuteczne i nie będzie ograniczało życia pacjenta.