Jakie badania są potrzebne, żeby uzsykać morskie świadectwo zdrowia?

Morskie świadectwo zdrowia jest dokumentem koniecznym dla marynarzy, którzy wykonują rejsy międzynarodowe i śródlądowe. Certyfikat ten jest również niezbędny dla osób pracujących za granicą na lądzie, a także dla kandydatów na marynarzy, do Akademii Morskiej i uczniom szkół morskich. Wykonanie badań jest bowiem niezbędne do zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wszystkim członkom załogi, a także do stworzenia im właściwych warunków pracy.

Gdzie można uzyskać morskie świadectwo zdrowia?

Morskie świadectwo zdrowia wydawane jest w oparciu o opinię lekarza medycyny pracy. Uzyskać je można, bowiem w ośrodkach ulokowanych w miejscowościach nadmorskich. Procedura postępowania może zostać również przyspieszona, poprzez uznanie badań przeprowadzonych u dotychczasowego lekarza specjalisty. Ważne podkreślenia jest fakt, że przed udaniem się do lekarza należy wybrać rodzaj certyfikatu – do wyboru, wówczas jest aż 30 możliwości.

Jakie badania należy wykonać, aby uzyskać certyfikat?

Badania będą się wówczas opierać na sprawdzeniu narządu wzroku, słuchu, równowagi oraz pracy układu nerwowego i ogólnego stanu zdrowia. Zatem, morskie świadectwo zdrowia można uzyskać po przeprowadzeniu niezbędnych badań. Podstawą, bowiem do prawidłowego określenia stanu zdrowia kandydata do uzyskania certyfikatu są laboratoryjne badania krwi, a więc wykonać należy morfologię krwi obwodowej. Wykaże ona liczbę krwinek białych i czerwonych, płytek krwi, retikulocytów, poziom hematokrytu i hemoglobiny. Morfologia pozwoli również na określenie ogólnego stanu zdrowia poprzez wykluczenie występowania różnych infekcji i poważnych schorzeń, takich jak nowotwór. Do fundamentalnych badań zalicza się też badanie moczu i poziomu glukozy we krwi.

Niezbędne będzie również przeprowadzenie badania EKG wraz ze szczegółowym opisem. EKG odda obraz pracy serca i wykryje ewentualne nieprawidłowości. Badanie polega na zamocowaniu elektrod na powierzchni ciała, w okolicy klatki piersiowej – i co najważniejsze jest całkowici bezbolesne. Do dokonanie dokładnego opisu badania kompetentny jest lekarz mający specjalizację kardiologii.

Kolejnym koniecznym do przeprowadzenia badania, jest zdjęcie RTG płuc. Rentgen klatki piersiowej ma na celu zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy serca i płuc. Opisu natomiast dokonuje wykwalifikowany radiolog.

Konieczny będzie również dokładny przegląd stomatologiczny, który oceni stan uzębienie i ogólnej kondycji zdrowia. Nie są rzadkością też testy narkotykowa, wykluczające spożywanie nielegalnych substancji narkotykowych – ma to celu zapewnienie, bowiem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Cyklicznie, raz na 4 lata są przeprowadzone badania okulistyczne – sprawdzane jest również widzenie zmierzchowe, olśnienie i widzenie stereoskopowe – badania laryngologiczne i audiogram, oceniający stan słuchu.

Cały komplet przeprowadzonych badań daje, bowiem możliwość dokonania prawidłowej i rzetelnej opinii dotyczącej stanu zdrowia przez lekarza medycyny pracy.