Jak uzyskać dofinansowanie na aparat słuchowy?

Aparat słuchowy, jako rodzaj zaopatrzenia medycznego, znajduje się na liście produktów, których zakup jest dofinansowywany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Środki można pozyskać jednak nie tylko z NFZ, ale także z PFRON-u. Wsparcie może pokrywać znaczną część całkowitych kosztów aparatu, zatem zdecydowanie warto się o nie ubiegać. Jak to zrobić? 

Ile wynosi dofinansowanie do aparatu słuchowego? 

Wysokość dofinansowania na aparaty słuchowe jest zależna przede wszystkim od wieku pacjenta. Zasady jej udzielania i wysokość wsparcia w poszczególnych grupach prezentują się następująco: 

  • dzieci i młodzież do 26. roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na każdy aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną raz na 3 lata;
  • osoby po 26. roku życia – refundacja obejmuje kwotę 700 zł na każdy aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną raz na 5 lat;
  • inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na każdy aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną raz na 5 lat. W tym przypadku należy przedstawić stosowną legitymację.

Jeżeli używamy aparatów na przewodnictwo kostne, także przysługują nam dodatkowe środki. Kwota dofinansowania wynosi 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26. roku życia. 

Dofinansowanie na aparat słuchowy

Aparat słuchowy – dofinansowanie krok po kroku 

Uzyskanie finansowego wsparcia z Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest skomplikowane. 

W pierwszej kolejności należy zapisać się na badanie słuchu. Warto wiedzieć, że w niektórych punktach można zrobić to „od ręki” i bezpłatnie (taką możliwość oferuje np. BRANDvital, specjalizujący się jednocześnie w dystrybucji urządzeń medycznych, w tym aparatów słuchowych). 

Jeżeli wynik badania potwierdzi niedosłuch, należy (po uzyskaniu skierowania) udać się do lekarza specjalisty – otolaryngologa, laryngologa lub audiologa. W czasie pandemii można skorzystać także z teleporady. Specjalista wypisze zlecenie na zakup aparatu słuchowego – to dokument będący podstawą ubiegania się o dofinansowanie. 

Dzięki wprowadzonemu kilka miesięcy temu systemowi e-zleceń, dokument ten zostanie automatycznie potwierdzony w NFZ. Nie ma zatem konieczności osobistej wizyty w oddziale (wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy z jakichś powodów system nie będzie działał poprawnie). 

Po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia można udać się do wybranego sklepu medycznego po wybrany aparat słuchowy. Kwota dofinansowania zostanie odjęta od ceny aparatu

Dofinansowanie na aparat słuchowy z PFRON – jak je uzyskać? 

Osoby posiadające orzeczenie o czasowej lub trwałej niepełnosprawności bądź grupę inwalidzką mogą jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do aparatu słuchowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tej sytuacji, poza potwierdzonym zleceniem wystawionym przez specjalistę, konieczne jest przedstawienie instytucji wniosku o dofinansowanie, zaświadczenia o dochodach (limity określane są indywidualnie przez poszczególne ośrodki w przeliczeniu na jednego członka rodziny), a także faktury za zakupione urządzenie lub jego kosztorysu. 

O ile w przypadku NFZ to, ile wynosi dofinansowanie na aparat słuchowy, jest jasno określone, wysokość świadczenia z PFRON-u różni się w zależności od tego, w jakim powiecie składamy wniosek oraz ile wniosków zostało złożonych na danym obszarze. Warto pamiętać, że znacznie ma również termin złożenia wniosku. PCPR i MOPS otrzymują środki w pierwszym kwartale roku i z reguły zaczynają je rozdysponowywać w kwietniu. Trwa to do momentu wyczerpania puli, dlatego im wcześniej zaczniemy ubiegać się o wsparcie, tym większe szanse, że je otrzymamy.  

Sprawdź ofertę BRANDvital z aparatami słuchowymi; https://aparaty-sluchowe.info/aparaty-sluchowe/