Aparat do bezdechu sennego (proteza powietrzna) – refundacja NFZ

Aparat CPAP (proteza powietrzna) jest aktualnie uznawany za najskuteczniejszą metodę leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Pomaga on bowiem utrzymywać dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, co zapobiega zapadaniu się struktur gardła, powodujących nocne zatrzymania oddechu. W niniejszym tekście przedstawimy, jak można otrzymać dofinansowanie na zakup takiego urządzenia.

Komu przysługuje refundacja z NFZ?

Zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. (aktualizacja dokumentu z 29 maja 2017 r.) mówią jasno, że o dopłaty do aparatu CPAP z NFZ może się ubiegać osoba, u której zdiagnozowano obturacyjny bezdech senny (OBS). Oprócz tego pacjent musi posiadać także aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz stosowne zlecenie od lekarza specjalisty. Dopłata obejmuje aparat CPAP, sprężarkę oraz maskę twarzową lub nosową.

Aparat cpap – refundacja NFZ

Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem, otrzymanie refundacji z NFZ na zakup aparatu CPAP wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Oto one:

Diagnoza OBS

Samo podejrzenie występowania bezdechu sennego nie wystarczy. Aby móc ubiegać się o wsparcie ze środków NFZ na aparat CPAP potrzebne jest jednoznaczne rozpoznanie tej choroby. Badanie stwierdzające występowanie bezdechu sennego może zlecić specjalista, do którego skierował pacjenta lekarz pierwszego kontaktu po wstępnym rozpoznaniu bezdechu. Diagnostyka będzie obejmować poligrafię lub badanie polisomnograficzne (bardziej rozbudowane). Diagnostykę można przeprowadzić w prywatnym gabinecie lekarskim.

Uzyskanie zlecenia na refundowany wyrób medyczny

 Gdy OBS zostanie już zdiagnozowane, pacjent musi otrzymać odpowiednie zlecenie na refundowany wyrób medyczny, w tym wypadku aparatu CPAP. Dokument ten może być wystawiony przez następujących specjalistów:

  • laryngologa,
  • chorób wewnętrznych,
  • ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej,
  • neurologa,
  • w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci.

Warto pamiętać, że zlecenia takie są ważne bezterminowo. O dopłatę do kolejnego aparatu można się ubiegać co 5 lat.

Uzyskanie potwierdzenia zlecenia w NFZ

Do uzyskania refundacji niezbędne jest także otrzymanie potwierdzenia zlecenia. Uzyskać można je osobiście, za pośrednictwem bliskich osób lub drogą pocztową. W przypadku tej ostatniej opcji dokument zostanie odesłany na adres ubezpieczonego. Do wydania potwierdzenia potrzebny będzie dowód tożsamości.

Decydując się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, osobę taką należy wyposażyć w stosowne upoważnienie. Musi ono zawierać dane jego samego oraz pacjenta — imię, nazwisko, PESEL, adres oraz numer i serię dowodu osobistego.

Refundację można uzyskać w oddziale NFZ, na którego obszarze jest się zarejestrowanym. W przypadku gdy sprzęt jest potrzebny natychmiastowo, a pacjent przebywa poza swoim miejscem zarejestrowania, jego oddział NFZ może pośredniczyć w całej procedurze. Zlecenia mogą być realizowane w każdym punkcie związanym umową z NFZ, na terenie całego kraju. Szczegóły dotyczące oddziałów NFZ można znaleźć tutaj: refundacja aparatów CPAP – ResMed.

Jak wysokie mogą być dopłaty?

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna kwota dopłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 2100 zł. Dzieci do 18. roku życia mogą liczyć na 100% refundację zakupu aparatu CPAP do tej kwoty. Osoby dorosłe muszą zaś wnieść wkład własny w wysokości 10% ceny urządzenia. Dla przykładu, do urządzenia w cenie 2100 zł pacjent będzie musiał dopłacić 210 zł.

Gdy cena urządzenia przekracza maksymalną kwotę refundacji, różnicę między tymi wartościami musi pokryć kupujący. Dotyczy to także sprzętu przeznaczonego dla dziecka.

Czy refundację można otrzymać tylko z NFZ?

Jeśli pacjent ma problem z samodzielnym opłaceniem kosztów zakupu aparatu, może postarać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON. Jeśli posiada on orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej i wykaże niski dochód, może liczyć na całkowite pokrycie wkładu własnego do limitu ceny lub do 150%, jeśli cena sprzętu przekracza ten limit. Wysokość dofinansowania może być różna zależnie od miast.

W celu uzyskania dofinansowania z PFRON trzeba zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podsumowanie

Bezdech senny może być bardzo groźny dla zdrowia i życia chorego. Warto więc zadbać o jego leczenie i wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, korzystając z przysługującej pacjentowi refundacji jego zakupu. Zwłaszcza że jej otrzymanie nie jest trudne.